Kanadyjczycy uszczelniają system AML / ATF – nowe przepisy zaostrzające funkcjonowanie giełd

Dodane przez | Polska, Prawo

Departament Finansów Kanady wydał oświadczenie dotyczące oceny działalności giełd kryptowalutowych na terenie Kanady. Biorąc pod uwagę zakres i formę działalności tych podmiotów prawnych uznano, iż kanadyjskie giełdy kryptowalutowe będą traktowane przez Departament Finansów jako firmy świadczące usługi pieniężne (MSB). Zgodnie z nowymi regulacjami zostanie na nie nałożony obowiązek zgłaszania każdej transakcji powyżej 10.000 CAD.

Obowiązek rejestracji w FINTRAC

Nowe przepisy nakładają obowiązek rejestracji w FINTRAC (Centrum Transakcji Finansowych i Centrum Analiz Raportowych Kanady) przez podmioty zajmujące się obrotem walutami wirtualnymi i w zakresie usług wymiany kryptowalut. Podmioty te będą musiały prowadzić dokumentację w zakresie ww. transakcji oraz składać sprawozdania w zakresie transakcji powyżej 10.000 CAD. Już przed wejściem w życie przepisów kilka kanadyjskich giełd wprowadziło rejestrację transakcji powyżej 10.000 CAD.

Zmiany mają przynieść pozytywny efekt w zakresie eliminowania z obiegu prawno-finansowego luk w obrocie kryptowalutami na giełdach kryptowalutowych, które mogły by rodzić możliwości działalności grup przestępczych w zakresie prania pieniędzy.

Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy FATF

Nowe przepisy będą zgodne ze standardami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), organu międzyrządowego powołanego w 1989 r. podczas szczytu G7 w Paryżu, która ustanowiła międzynarodowe standardy dotyczące zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Grupa składa się z 35 członków: 33 państw i 2 regionalnych organizacji (Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Chiny, Dania, Grecja, Kanada, Komisja Europejska, Finlandia, Francja, Niemcy, Rada Współpracy Państw Zatoki Perskiej, Hong Kong, Islandia, Irlandia, Włochy, Japonia, Luksemburg, Meksyk, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Korea Południowa Federacja Rosyjska, Singapur, RPA, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Zjednoczone Królestwo oraz Stany Zjednoczone).

Kanada sprzyja rozwojowi systemu blockchain FATF

Kanada zajmuje po USA i Wielkiej Brytanii trzecie miejsce, jako kraj sprzyjający technologii blockchain. Władze Kanady kładą szczególny nacisk na rozwój innowacyjnych rozwiązań, wspierając jednocześnie przedsiębiorców poprzez utrzymanie niskich kosztów energii, szybkiemu internetowi oraz pozytywnemu podejściu do przedsiębiorczości swoich obywateli.

Kanada już wdraża możliwości, jakie daje technologia blockchain m.in. w zakresie usług finansowych, administracji oraz służbie zdrowia.

Uszczelnienie systemu ma przynieść zatem, nie tylko skutek kontrolny, lecz przede wszystkim stwarzać ramy bezpieczeństwa dla rozwoju tego rodzaju usług finansowych i prowadzić do wiodącej roli Kanady, jako państwa wspierającego idee kryptowalut i technologii blockchain.

 


Last modified: 13 czerwca 2018