Przełom w opodatkowaniu kryptowalut w Polsce – nowe stanowisko Ministerstwa Finansów

Dodane przez | Podatki, Polska

Ministerstwo Finansów zmienia zdanie i uznaje podatek PCC w zakresie opodatkowania kryptowalut jako czynność łamiącą zasadę dogodności opodatkowania.

W czwartkowej rozmowie w radiu RMF FM z redaktorem Krzysztofem Berendą wiceminister finansów, podsekretarz stanu i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Paweł Cybulski odniósł się do kwestii opodatkowania kryptowalut i wskazał, że

Funkcjonuje zasada dogodności opodatkowania. Jeśli możemy się rozliczyć, jest to realne i możliwe, to powinniśmy to rozliczyć.  (…) PCC jest w tej chwili kwestionowany, przez to że nie ma dogodności opodatkowania. Trudno opodatkować trzysta, czterysta, czy tysiąc transakcji u jednego podatnika i zmusić go do składania PCC za każdym razem”.

To postawa przełomowa dla całego świata walut wirtualnych w Polsce.  Jak widać, resort finansów dostrzegł liczne postulaty wysyłane ze strony  środowiska kryptowalut i uznał, iż podatek PCC w żadnej mierze nie jest dostosowany do realiów kryptowalut. Przedstawiciel Ministerstwa Finansów stwierdził, że należy

rozliczać PCC wtedy kiedy będzie to możliwe do rozliczenia. Kiedy będzie to dogodne. Jeśli więc dokonaliśmy na kryptowalutach jednej transakcji, z jednym podatnikiem. Ale podkreślam, mówię tu o dogodności”.

Wobec powyższego każdy, kto dokonuje obrotu kryptowalutami, jeżeli posiada możliwość rozliczenia się w PCC, powinien to zrobić. Jak wynika z przeprowadzonej rozmowy, dla uznania faktu, czy istnieje podstawa do rozliczenia naszej transakcji kryptowalutami podatkiem PCC jest fakt, czy posiadaliśmy informację, kto jest stroną naszej transakcji.

Wiceminister Paweł Cybulski zapowiedział, że Ministerstwo Finansów do końca obecnego miesiąca wyda komunikat w tej sprawie.

Ewoluowanie postawy władz polskich wobec opodatkowania w zakresie obrotu walutami wirtualnymi stanowi dobry krok w stworzeniu przyjaznego miejsca w naszym kraju dla rozwoju technologii blockchain oraz kryptowalut. Miejmy nadzieję, że będzie to ruch w kierunku przygotowania ram prawnych dla tej innowacyjnej i przyszłościowej metody dokonywania płatności.

źródło: RMF FM

Last modified: 19 kwietnia 2018