W jaki sposób dokumentować obrót kryptowalutami?

W jaki sposób dokumentować obrót kryptowalutami i dochody, jakie z tego wynikają, to pytanie, które często zadają przedsiębiorcy.

Jedynym sposobem dokumentowania kosztów przy obrocie kryptowalutami na giełdzie, jest dziennik transakcji. Ważne, aby dokumentację prowadzić rzetelnie. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, dziennik operacji giełdowych nie jest dokumentem uprawniającym do dokonania wpisów w księdze, ale w tym przypadku innych dokumentów nie ma, a zatem w ten właśnie sposób należy udokumentować te operacje. Księga prowadzona w oparciu o taki dokument będzie księgą wadliwą, ale nie będzie księgą nierzetelną.

Zdarza się, że niektóre osoby za wystarczającą dokumentację uznają wydruki historii transakcji z giełdy, którą również możemy traktować jako dziennik, jednak my polecamy prowadzić dziennik w formie excelu, z zapisem jaka waluta jest wymieniana na jaką, z datą tej czynności i kursami – jest to też pewne ułatwienie dla księgowości. Pamiętajmy przy tym, że im więcej przeprowadzimy szybkich mikrotransakcji, tym większe będą później problemy z rozliczeniami księgowymi.

 

Last modified: 15 września 2018