Tajemnica bankowa w ZEA

Dodane przez | Prawo, Świat

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), podobnie jak i inne kraje świata, mają odpowiednie regulacje dotyczące tzw. tajemnicy bankowej (podatkowej). Służby tego kraju współpracują też ze swoimi odpowiednikami z innym państw, w tym Polski. Sam system bankowy ZEA kojarzony jest ze stabilnością finansową oraz poufnością danych.

Na całym świecie znane są First Abu Dhabi Bank oraz Qatar National Bank. Nie ma podstaw powątpiewać w ekonomiczną potęgę banków inwestujących głownie w przemysł związany z wydobyciem ropy. Natomiast kwestia poufności danych zawartych w systemach bankowych nasuwa pewne wątpliwości.

Rządy na całym świecie, w tym władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, są sygnatariuszami międzynarodowych inicjatyw opracowywanych w celu zwalczania oszustw podatkowych i promowania przejrzystości podatkowej. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opracowała inicjatywę wspólnego standardu raportowania, która zobowiązuje rządy  jurysdykcji biorących udział w projekcie do zbierania informacji o saldach na rachunkach bankowych osób będących rezydentami podatkowymi innych państw.

Informacje te są automatycznie gromadzone i wymieniane w formie wspólnego  standardu sprawozdawczości. Banki ZEA rozpoczęły gromadzenie danych począwszy od 1 stycznia 2017 r. Po zakończonym roku zebrane informacje banki przekazują do właściwego lokalnie organu podatkowego. Organy podatkowe ZEA przekażą zgromadzone dane polskim służbom podatkowym w oparciu o podpisane porozumienie.

Jakie informacje przekazuje organom podatkowym bank?

Zgodnie z wymaganiami standardu sprawozdawczości, w takiej zostaną przekazane następujące informacje dotyczące wszystkich kont:

 • imię;
 • adres;
 • jurysdykcja rezydencji podatkowej;
 • NIP;
 • nazwa raportującej instytucji finansowej;
 • numer konta;
 • bilans konta;
 • kwota brutto wpłacona na konto w ciągu roku (odsetki, dywidendy, inne dochody);
 • dochody brutto zapłacone lub zaksięgowane na rachunkach.

Dodatkowe informacje dla indywidualnych kont i osób kontrolowanych mogą obejmować takie dane:

 • data urodzenia;
 • miejsce urodzenia.

Na uwagę zasługuje fakt, że banki ZEA informowały o tym fakcie swoich zagranicznych klientów jeszcze przed wejściem w życie przepisów. W informacji skierowanej do klientów wskazywały jednocześnie na potrzebę kontaktu z doradcą podatkowym.

Last modified: 24 kwietnia 2018