Tworzenie i weryfikacja umów

W związku z prowadzeniem dużej ilości spraw spornych posiadamy bogate doświadczenie w przewidywaniu zagrożeń towarzyszących realizacji umów. Należy pamiętać, że umowy zawierane są na „złe czasy”, a kiedy realizacja idzie po myśli wszystkich zainteresowanych, nikt o nich nie pamięta.
Umowę wyciąga się z przysłowiowej szuflady, kiedy zainteresowani mają sprzeczne interesy. Wygrywa ten kto przewidział sytuację i się zabezpieczył odpowiednim zapisem w dokumencie. Właściwa umowa między stronami w obecnych czasach jest podstawą.

Przy podejmowaniu decyzji o kształcie umowy należy brać pod uwagę:

 • własne doświadczenie w realizacji planowanej umowy. Wskazane jest posiadanie doświadczenia negatywnego, gdyż tylko takie doświadczenie pozwala przewidzieć zagrożenia i im przeciwdziałać;

 • umiejętność posługiwania się specyficznymi i precyzyjnymi sformułowaniami. Należy pamiętać, że ewentualne spory będzie rozstrzygał sąd czy urząd i treść dokumentu powinna być czytelna właśnie dla tych instytucji;

 • typowość planowanej umowy;

 • powagę sytuacji, wartość;

 • intuicję dotycząca ewentualnych problemów z realizacją zapisów w umowie.

Przystępując do sporządzenia umowy:

 • ustalamy cele jakie zamierza osiągnąć Klient i do tego dostosowujemy rozwiązania prawne;

 • ustalamy zagrożenia jakie mogą towarzyszyć wykonaniu zobowiązań i bazując na doświadczeniach własnych oraz Klienta proponujemy konkretne rozwiązania prawne;

 • zapoznajemy się ze specyfiką działalności Klienta oraz potencjalnego kontrahenta i ewentualnie jego branży;

 • przygotowujemy główne założenia umowy mając na uwadze szereg aspektów biznesowych, podatkowych, powiązań
  z dotacjami, itd.;

 • konsultujemy założenia z Klientem i w zależności od sytuacji z Kontrahentem przygotowujemy zasadniczą wersję dokumentu;

 • negocjujemy treść umowy z Kontrahentem Klienta.

 

Wszystkie te czynności, jak i bogate doświadczenie w branży nowych technologii, pozwalają na skuteczne przewidywanie kwestii spornych, a cały produkt zostaje stworzony „na miarę” Twoich potrzeb. Taka procedura umożliwia osiągniecie planowanych celów i obniżenie ryzyka transakcji, zabezpieczenia przymusowego jej wykonania i ewentualnych konsekwencji.

 

Posiadasz umowę i chcesz zweryfikować zapisy w niej ujęte? Prześlij ją do analizy oraz weryfikacji.