W Polsce powstała Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii

Dodane przez | Polska

W dniu 27 sierpnia 2018 r. po kilkumiesięcznej pracy wielu organizacji, osób w środowisku kryptowalut oraz nowych technologii, przy sporym udziale Pani Anny Streżyńskiej – byłej minister cyfryzacji, Polska wreszcie doczekała się powstania Polskiej Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych technologii (IGBiNT).

Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii nadzieją dla polskich firm

Środowisko związane z nowymi technologiami, w tym blockchain i kryptowalut, pomimo biernej postawy władz polskich, postanowiło stworzyć wspólną inicjatywę, która scali i pozwoli na rozwój oraz propagowanie nowych technologii w Polsce. Główną inicjatorką powstania Izby, była Pani Anna Streżyńska, była minister cyfryzacji.

Cele Izby

Izba będzie działać również w celu, m.in.

  • prowadzenia rozmów z przedstawicielami rządowymi w zakresie rozwiązywania szeroko rozumianych problemów, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie projektów dotyczących nowych technologii,
  • rozwoju kształcenia zawodowego, doskonalenia zawodowego pracowników,
  • wsparcia eksperckiego ustawodawcy w tworzenie prawa, m.in. pomocy ekspertów z Izby wobec powstających trudności w identyfikowaniu procesu działalności gospodarczej w obszarze nowych technologii,
  • wsparcia inicjatyw w zakresie start-upów,
  • wydawania ekspertyz dla przedsiębiorstw prowadzących ww. zakres działalności,
  • wypracowania kodeksu etyki dla przedsiębiorców zajmujących się w swojej działalności nowymi technologiami, w tym technologią blockchain, kryptowalut,
  • wspierania i organizowania warunków w zakresie rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczynia na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków.

Osoby skupione wokół Izby to wysokiej klasy specjaliści oraz eksperci z różnych dziedzin, których łączy wspólny cel, jakim jest zwiększenie zaangażowania Polski w realizację projektów podpartych nowymi technologii.

 

Izba, a polscy przedsiębiorcy

Przedstawiciel Komitetu Założycielskiego Polskiej Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii, Pan Robert Wojciechowski zapewnił, iż ta inicjatywa będzie wspomagała bardzo intensywnie kwestie regulacji podatków, wdrażania zasad etyki dla tej branży. Wokół Izby zrzeszyło się ponad 1000 podmiotów gospodarczych, które związane są z działalnością w zakresie technologii blockchain, walut wirtualnych, a przede wszystkim w budowaniu nowych technologii.

Zacofanie i brak wiedzy o nowych technologiach

Członkowie Izby zwracają uwagę, iż nadal w Polsce mamy braki formalno-prawne związane z obrotem kryptowalut na terenie naszego kraju, a przede wszystkim braki związane ze rozumieniem procesów powstających w zakresie nowych technologii, a także ogromne braki w kształtowaniu postawy samego społeczeństwa i licznych urzędów w zakresie nowych technologii, które tak jak np. technologia Blockchain niestety nie otrzymują, tak jak w innych państwach potrzebnego wsparcia państwa, a obywatele nie mają świadomości, jak bardzo pozytywnie ten rodzaj technologii może zmienić ich życie.

Nasze społeczeństwo nie jest, w tym wymiarze w ogóle edukowane, a osoby, które zajmują się technologią blockchain przedstawiane są, przez organy państwa, jako szemranych Panów, którzy chcą pragną wyłącznie pozyskać szybko i łatwo spore pieniądze. Niestety takie inicjatywy jak obrót kryptowalutami był piętnowany przez rząd polski oraz KNF a organy państwowe, w szczególności organy skarbowe wykazywały się brakiem zrozumienia dla funkcjonowania w obrocie prawno-finansowym kryptowalut.

W związku z powyższym taka inicjatywa, jak Polska Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii, jest bardzo potrzebną inicjatywą w naszym kraju. Obecnie Komitet Założycielski IGBiNT rozpoczął przygotowania do Walnego Zgromadzenia.

Izba ze wsparciem innych organizacji

Izba uzyskała również poparcie Fundacji Trading Jam, czy Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Obie organizacje realizują z powodzeniem działania na rzecz edukacji i poszerzaniem wiedzy Polaków w zakresie nowych technologii i waluty wirtualnej. Dzięki działalności PSB w dniach 11-12 maja 2018 r. w Warszawie odbył się Polski Kongres Bitcoin.

W związku z powyższym taka inicjatywa, jak Polska Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii, jest bardzo potrzebną inicjatywą w naszym kraju. Obecnie Komitet Założycielski IGBiNT rozpoczął przygotowania do Walnego Zgromadzenia.

Z informacji zawartych na stronie www.igbint.pl Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. w Warszawie.

Last modified: 13 września 2018