Co wykazać w rozliczeniu PIT w przypadku straty na kryptowalutach

Załóżmy, że jako osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, kupiliśmy w danym roku podatkowym 1 BTC a następnie sprzedaliśmy go ze stratą.

Jak w takim wypadku rozliczyć PIT?

Następuje tu sytuacja, kiedy mamy wyjątek od zasady ogólnej, która mówi, że straty rozliczamy w 50% w kolejnych latach podatkowych. Tutaj ta strata ze zbycia praw majątkowych nie podlega rozliczeniu w kompensacie w latach następnych. Jest to niestety zła wiadomość,
jednakże Ministerstwo zapowiedziało, że pracuje nad ulepszeniem rozliczenia dochodów.

Last modified: 20 października 2018