Zmowa banków przeciwko giełdom kryptowalutowym?

Dodane przez | Polska, Prawo

Mimo postawy Narodowego Banku Polskiego oraz grupy roboczej KNF banki w Polsce nadal wypowiadają istniejące rachunki bankowe, oraz nie wyrażają zgody na ich założenie firmom zajmującym się obrotem kryptowalutami.

Takie postępowanie jest niczym nieuzasadnione i godzi w ład prawny, nie ma bowiem w prawodawstwie polskim przepisów, które mogłyby uzasadniać zachowanie instytucji bankowych. Posiadanie rachunków w banku, w zakresie prowadzenia działalności związanych z obrotem kryptowalutami, nie jest przecież zabronione w Polsce żadną ustawą, a brak możliwości posiadania rachunków bankowych to brak możliwości funkcjonowania tych firm na rynku walutowym.

Kryptowaluty a banki

Zastanawiającym jest zatem fakt, że pomimo ostatnich działań instytucji państwowych, które można poczytać jako kroki zmierzające do (wreszcie) wsparcia rozwoju polskich firm w zakresie technologii blockchain oraz funkcjonowania kryptowalut w Polsce, banki odmawiają założenia rachunków bankowym przedsiębiorcom, oraz osobom dokonującym czynności związanych z obrotem walutami wirtualnymi.

Narodowy Bank Polski w wydanym przez siebie komunikacie wskazał wprost, że:

Najpowszechniejszą formą „walut” wirtualnych są kryptowaluty. Ideą ich funkcjonowania jest wyeliminowanie centralnego nadzorcy, emitenta i pośredników uczestniczących w płatnościach nimi, czyli podmiotów typowych dla tradycyjnych systemów płatności. Ma to na celu zapewnienie maksymalnej anonimowości uczestników danej transakcji i możliwości jej przeprowadzenia poza nadzorem jakiejkolwiek instytucji. Efekt ten osiągnięto, stosując m.in. mechanizmy kryptografii oraz rozproszonych baz danych. W większości kryptowalut wykorzystuje się block- chain, tj. technologię rozproszonego rejestru (distributed ledger technology – DLT3), która stosuje kryptografię dla zachowania integralności i autentyczności przechowywanych w blokach danych. Pogrupowane w blokach dane są zabezpieczane, z zastosowaniem kryptografii, przed próbą̨ ich zmiany (z założenia zapisane w bloku dane nie mogą̨ być́ modyfikowane). W kolejnym kroku, również̇ przy wykorzystaniu kryptografii, nowo utworzone bloki są wiązane z poprzednimi blokami, tworząc łańcuch danych. Kopie danych w postaci wspomnianych łańcuchów bloków są dystrybuowane i aktualizowane miedzy uczestnikami (węzłami) danego systemu.

Technologia blockchain znalazła również̇ zastosowanie w pozyskiwaniu finansowania dla projektów inwestycyjnych. Przeprowadzając Initial Coin Offering (ICO), tj. oferując potencjalnym inwestorom udziały w planowanym przedsięwzięciu przez zakup odpowiedniej liczby tokenów cyfrowych, firmy mogą̨ pozyskiwać́ środki pieniężne. Tokeny mogą̨ być́ przedmiotem obrotu na platformach wymiany kryptowalut. Wiele podmiotów decyduje się na przeprowadzenie ICO, ponieważ̇ jest ono relatywnie łatwe i szybkie w realizacji. Ze względu na brak odpowiednich regulacji oraz obowiązków informacyjnych nie wymaga ono przygotowywania szczegółowej dokumentacji, która jest konieczna przy wprowadzaniu akcji lub obligacji do publicznego obrotu.

Założenie rachunku bankowego w walucie PLN, USD, EURO dla firm, których przedmiotem działalności jest tematyka związana z obrotem kryptowalutami jest obecnie wręcz niemożliwe do zrealizowania w bankach na terenie Polski.

Kryptoprawo.pl w obronie walut wirtualnych

Mając na uwadze dobro rynku kryptowalut i działalność propagującą ten rodzaj płatności, zwróciliśmy się do instytucji bankowych na terenie Polski z prośbą o wyjaśnienie i wskazanie podstawy prawnej odmowy współpracy z kryptowalutowcami.

Z otrzymanych przez nasz portal wypowiedzi przedstawicieli banków, do których skierowaliśmy zapytania wynika, że  nastawienie  i postawa bankowców niestety pojawiła się prawdopodobnie z braku podstawowej wiedzy oraz nieznajomości szeroko pojętej tematyki związanej z funkcjonowaniem kryptowalut w obrocie prawno- finansowym. Czy jest to również negatywne nastawienie do instytucji mogącej w przyszłości stanowić dla banków poważną konkurencję w zakresie płatności finansowych? Czy jest to strach przed kryptowalutą? Dzisiaj zapewne na tak zadane pytania nie otrzymamy od instytucji bankowych konkretnych odpowiedzi.

Nasz portal będzie podejmował jednak działania mające na celu eliminację takich postaw z rynku finansowego w Polsce.

Zachęcamy Was do wyrażania własnej opinii w tej materii.

 


Last modified: 19 czerwca 2018