Zwrot po spotkaniu grupy roboczej KNF – komunikat wspólnie wypracowanym stanowiskiem środowiska kryptowalut i urzędników ww. instytucji

Dodane przez | Polska, Prawo

Wreszcie mamy przełom w postawie KNF wobec prowadzenia i funkcjonowania giełd kryptowalutowych w Polsce. W dniu 04 czerwca 2018 r. w siedzibie KNF odbyło się spotkanie tzw. grupy roboczej, której pień stanowili urzędnicy ww. urzędu oraz zaproszeni przedstawiciele środowiska kryptowalutowego.

Giełdy kryptowalutowe legalne w Polsce

Mimo wcześniejszej fatalnej postawy rządu RP oraz szeregu instytucji państwowych wreszcie widać światełko w tunelu w zakresie działań, które mają zostać podjęte na rzecz uregulowania spraw związanych z obrotem kryptowalut oraz stosowania technologii blockchain na terenie naszego kraju.

Pierwszą gwiazdkę już mamy- KNF przyznało, iż prowadzenie działalności opartej o obrót walutami wirtualnymi na terenie naszego kraju jest LEGALNE.

 Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa. W polskim systemie prawa nie funkcjonują przepisy zakazujące prowadzenia działalności w charakterze giełd lub kantorów kryptowalut, co oznacza, że prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności w formie giełdy lub kantoru kryptowalut, a także obrót kryptowalutami, nie jest zakazane, a w związku z tym jest legalne.

Powyższe stwierdzenie można przeczytać w opublikowanym przez Urząd KNF komunikacie.

Zezwolenia na rynku finansowym nadal potrzebne

KNF zwróciło również uwagę, iż od dnia 13 lipca 2018 roku podmioty prowadzące działalność w zakresie giełd i kantorów kryptowalut staną się instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy) i będą posiadały szereg obowiązków z tym związanych. Nadto urzędnicy KNF wskazali, iż wykonywanie czynności, które regulują przepisy o działalności podmiotów na rynku finansowym wiązać się może z uzyskaniem przez prowadzących tego typu działalność, stosownych zezwoleń KNF.

W komunikacie można również przeczytać, iż:

ze względu na przypadki prowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalności giełd i kantorów wymiany kryptowalut lub oferowania klientom za pośrednictwem Internetu takich usług bez posiadania niezbędnych zezwoleń, KNF zobowiązana jest do podejmowania właściwych działań nadzorczych. Oznacza to, że w razie zidentyfikowania podmiotu działającego w sposób, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenia łamania prawa, KNF będzie podejmowała działania skutkujące wpisaniem go na „Listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”.

Innovation Hub

Mając na uwadze problematyczną sytuację braku odpowiednich uregulowań prawnych w Polsce dotyczących obrotu walutami wirtualnymi, a także zawiłości prawne i interpretacyjne oraz niejasno sprecyzowane poszczególne przepisy Urząd KNF powołał Program Innovation Hub, w ramach którego możliwe będzie ustalenie wraz z KNF ram prawnych i organizacyjnych działalności giełd i innych podmiotów zajmujących się obrotem kryptowalutami na terenie RP zapewniając zgodność z prawem działalności tych podmiotów oraz bezpieczeństwo środków powierzonych im przez klientów.

Przedstawiciele środowiska kryptowalutowego w Polsce oraz urzędnicy KNF wspólnie również określili cele i punkty, nad którymi razem będą debatować przy udziale również innych instytucji państwowych. Na liście znalazły się m.in. takie punkty jak giełdy i kantory kryptowalutowe oraz wyzwania rynku Blockchain, czy też skomplikowane dla zwykłego zjadacza chleba aspekty dotyczące komponentów architektury DLT/Blockchain.

Trzymamy kciuki  i mocno kibicujemy za dalszy pozytywny tok prac, mając nadzieje, iż Sylwester Suszek wraz z giełdą BitBay rozważy powrót do Polski, a inne podmiotu odetchną wreszcie z ulgą.

 


Last modified: 7 czerwca 2018