Doradztwo inwestycyjne z zakresu kryptowalut

31 marca 2022
/ Maciej Grzegorczyk

Na przestrzeni ostatniego czasu można zauważyć trend związany z pojawianiem się większej liczby regulacji dotyczących rynku aktywów cyfrowych. Przykładem jest chociażby zmiana kierunku orzeczniczego, który wyklucza możliwość wrzucenia w koszty zakupu koparki czy prądu. Tutaj zastanawiasz się pewnie czy doradztwo indywidualne w zakresie kryptowalut jest legalne? Jak najbardziej tak! Warto jednak zrozumieć kilka istotnych szczegółów związanych prowadzeniem działalności w tej formie. Dowiedz się więcej właśnie  w tym artykule!

 

 

Czym jest doradztwo inwestycyjne?

 

W zasadzie są to profesjonalne usługi związane z wskazywaniem instrumentów finansowych, w które warto zainwestować. Klient płaci danemu doradcy inwestycyjnemu za jego wiedzę i znajomość branży, a także udzielenie indywidualnej, konkretnej rekomendacji co do danego produktu. Trzeba mieć na uwadze, że nie każdy może świadczyć takie usługi. Konieczne jest uzyskanie odpowiedniej licencji na podstawie, którą uzyskać można poprzez: 

  • ukończenie egzaminu przeprowadzonego przez KNF, który ma trzy etapy (koszt 500 zł za każdy),
  • jeśli KNF i uczelnia wyższa mają podpisaną umowę, to poprzez uzyskanie dyplomu ukończenia,
  • posiadanie tytułu, który został nadany przez instytucję zagraniczną – odpowiadającego wymaganiami egzaminowi  KNF lub kierunkowym studiom na uczelni wyższej.

 

Więcej informacji znajdziesz na moim kanale – Kryptoprawo (opis po kliknięciu)

 

Doradztwo inwestycyjne z perspektywy egzaminu jest regulowane w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności. Podobna licencja jest wymagana w stosunku do usług maklerskich, a także towarzystw funduszy inwestycyjnych. Oznacza to również, że usługi doradztwa inwestycyjnego są dla tej grupy podmiotów wręcz zastrzeżone.

 

Doradztwo inwestycyjne regulowane – kiedy nie występuje?

 

Działalność tego typu będzie wymagała licencji chyba, że zostanie spełniony warunek wyłączający. W tym przypadku jeśli nie świadczysz usług w stosunku do indywidualnej osoby, a swoje porady kierujesz do szerszego grona odbiorców, to nie będziesz potrzebował zezwolenia. Generalne doradztwo inwestycyjne, takie jak prowadzenie tematycznego kanału na platformie YouTube bądź informowanie na temat własnych prognoz związanych z np. walutami – nie jest regulowaną działalnością inwestycyjną z zakresu doradztwa.

 

W jakich okolicznościach Twoje porady mogą stanowić doradztwo inwestycyjne regulowane?

 

Wedle art. 76. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi doradztwo inwestycyjne polega na przygotowywaniu na wniosek klienta lub na podstawie inicjatywy własnej rekomendacji na temat danego instrumentu finansowego. Wystarczy, że Twoje porady skierowane są więc do indywidualnej osoby, aby zostać uznane za wchodzące w działalność regulowaną. W przypadku gdy zgłosi się do Ciebie klient z prośbą o jednostkową rekomendację na bazie jego sytuacji finansowej, to wtedy będzie regulowane doradztwo inwestycyjne. 

 

Ponadto w tym samym przepisie mowa jest o tym, że doradztwo ma dotyczyć instrumentów finansowych – waluty wirtualne nimi nie są. Analiza kursu BTC do dolara czy też ETH do BTC nie jest podporządkowana przepisom związanym z wspomnianymi instrumentami finansowymi. Musisz jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie tokeny wprowadzane na rynek są walutami wirtualnymi.

 

Generalne doradztwo inwestycyjne – kilka przydatnych wskazówek

 

Warto wplatać w swoje materiały bądź prognozy informację dotyczącą tego, że nie stanowią one porady inwestycyjnej. Pozwala to ograniczyć problemy związane z odpowiedzialnością cywilnoprawną wynikającą m.in. z tego, że w Twoim filmiku bądź artykule nie zostały umieszczone wystarczające informacje o ryzyku związanym z danym projektem kryptowalutowym czy też inwestycją. 

 

Masz wątpliwości w zakresie doradztwa inwestycyjnego lub branży krypto?

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania w odniesieniu do swojej sytuacji prawnej bądź kwestii podatkowych – skontaktuj się ze mną. Doradzę Ci przy formalnościach, a także podpowiem jakie szczegóły prawne są istotne z perspektywy Twojego biznesu. Zajmę się również w Twoim imieniu rozliczeniem zobowiązań wobec organów skarbowych. Umówmy się na spotkanie – zapraszam do kontaktu!

 

Autor: Maciej Grzegorczyk