GIIF się nie spotka i żąda zawiadamiania

21 lipca 2023
/ Maciej Grzegorczyk

W ostatnim czasie zwróciliśmy się do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji odnośnie do tego, kiedy prowadzona działalność, zaczyna wypełniać znamiona działalności gospodarczej, tym samym zobowiązując przedsiębiorcę do uzyskania wpisu do Rejestru walut wirtualnych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule pod tym linkiem. Natomiast obecnie prowadzimy liczne rozmowy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) w zakresie ustalenia spotkania odnośnie funkcjonowania w branży kryptowalut. Chodziło nam o to, by GIIF wskazał nam wprost, jak stosować poszczególne środki bezpieczeństwa finansowego z uwzględnieniem rynku walut wirtualnych. Jaką otrzymaliśmy odpowiedź? Więcej informacji na ten temat znajdziesz właśnie tutaj.

 

 

Odpowiedź GIIF w zakresie spotkania odnośnie branży kryptowalut

 

Na początku korespondencji Ministerstwo Finansów potwierdziło możliwość organizacji wspólnego posiedzenia w kwestii omówienia praktyki stosowania poszczególnych środków bezpieczeństwa finansowego przez przedsiębiorców z branży krypto. Niestety, organ szybko wycofał się ze swojego stanowiska, stwierdzając, że jednak nie praktykuje tego rodzaju spotkań i nie zrobi w tym zakresie dla nas żadnego wyjątku. Poniżej załączam do wglądu bezpośrednią odpowiedź podmiotu:

 

 

Kto musi złożyć zawiadomienie o popełnieniu oszustwa?

 

Z przeprowadzonej przez nas korespondencji dowiedzieliśmy się, że w przypadku gdy dochodzi do oszustwa odnośnie walut wirtualnych i bank już zdążył złożyć zawiadomienie w tej sprawie, a Ty jako instytucja obowiązana również masz świadomość, że dany czyn nosi znamiona oszustwa – także powinieneś przygotować takie zawiadomienie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Liczba zgłoszeń powinna być proporcjonalna do liczby instytucji obowiązanych na linii całego przestępstwa, niezależnie od tego, że GIIF już został o nim powiadomiony. Jednak niestety, zgodnie ze stanowiskiem organu nie planuje on wprowadzić żadnych wyjątków ustawowych na tym tle. W mojej opinii jest to błąd, gdyż jeśli GIIF otrzymał zgłoszenie o oszustwie, to konieczność sporządzenia go ponownie przez instytucję obowiązaną jest jedynie stratą czasu.

 

Czy brak złożenia zawiadomienia grozi sankcją?

 

Dotychczas nie miałem do czynienia w praktyce z sytuacją, w której GIIF stwierdzał, iż nakłada na podmiot określone sankcje za to, że nie złożono zawiadomienia o przestępstwie, o którym już wcześniej organ powiadomiono. Jednak rzeczywiście, za sam brak zawiadomienia Ministerstwo Finansów ma prawo nałożyć karę. Ze względu na to można przypuszczać, że w przyszłości tłumaczenie, jakoby GIIF już został poinformowany o możliwości popełnienia oszustwa, będzie nieskuteczne, gdyż organ żąda, aby instytucja obowiązana również przygotowała osobne zawiadomienie w tej samej sprawie.

 

Zastanawiasz się, czy powinieneś złożyć zawiadomienie o oszustwie?

 

W takim razie proponuję Ci, abyś skontaktował się ze mną mailowo. Mimo że nasze starania w celu zorganizowania spotkania z GIIF zostały udaremnione, nie można zaniedbywać znaczenia przekazywania zawiadomień o ewentualnych oszustwach i nieprawidłowościach na rynku kryptowalut. Wyraźnie wynika z odpowiedzi GIIF, że takie zawiadomienia są nadal wymagane i stanowią ważny element walki z przestępstwami finansowymi. Z naszej strony pragniemy kontynuować dialog z organami regulacyjnymi, gdyż jest to niezbędne dla wspólnego wypracowania odpowiedniej praktyki postępowania w tym zakresie. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek pytania – zapraszam do kontaktu.

Autor: Maciej Grzegorczyk