Kryptowaluty a VAT

17 kwietnia 2022
/ Maciej Grzegorczyk

Rozliczanie zobowiązań związanych z kryptowalutami to w pewnym stopniu skomplikowane zagadnienie. Wynika to po części z definicji waluty wirtualnej, którą posługuje się prawodawca w  art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy AML. Nie każdy token będzie spełniał jej warunki i dlatego pomimo, że kryptowaluty mogą być zwolnione z VAT – nie każde aktywo cyfrowe będzie walutą wirtualną. Na czym polega różnica? Kiedy konkretnie znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku od towarów i usług przy kryptowalutach? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

 

Waluty wirtualne – polskie ustawy podatkowe odsyłają do ustawy AML 

 

W żadnej polskiej ustawie nie znajdziesz wytłumaczenia czym jest kryptowaluta. Z tego względu ustawy PIT lub CIT odsyłają do wspomnianego art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o AML. Waluta wirtualna to wedle rozumienia tego przepisu cyfrowe odwzorowanie wartości posiadające dwie cechy: akceptowalność jako środek wymiany i wymienialność w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze.  

 

Kryptowaluty mogą korzystać ze zwolnienia z VAT

 

Wystarczy, że wpisują się one we wspomnianą definicję waluty wirtualnej z ustawy AML. Wymienialność na prawne środki płatnicze oznacza, że można ją wymienić na standardowe waluty FIAT czyli PLN, EUR, USD oraz inne. Wszystkie stanowią prawnym środek płatniczy. Jeśli Twoja waluta wirtualna jest wymienialna na prawny środek płatniczy, tak jak LTC czy BTC, to spełni elementy wymagane w definicji ustawowej. Problem stanowią jednak tokeny NFT, gdyż ETH niekoniecznie uznawane jest za prawny środek płatniczy. Oprócz tego w przypadku, gdy emitujesz token, to nie może on mieć przeważającego charakteru inwestycyjnego. Co to oznacza?

 

Istotne są cechy użytkowe danego tokena

 

Trzeba jednak zwrócić uwagę na katalog wykluczeń, gdyż w definicji znajduje się również wyszczególnienie czym definicja wirtualna nie może być. Waluta wirtualna nie może być m.in. papierem wartościowym i tym bardziej instrumentem finansowym, co odsyła do art. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Więcej informacji znajdziesz na moim kanale – Kryptoprawo (opis po kliknięciu)

 

W dokumencie zostały wymienione również derywaty i inne, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych. Tutaj jeśli dany token ma zostać objęty zwolnieniem z VAT to musi spełniać definicję waluty wirtualnej i posiadać cechy użytkowe, które nie będą jednak czynić z niego instrumentu finansowego.

 

Nie spełniasz definicji waluty wirtualnej? Zapłacisz VAT!

 

Taka sytuacja może mieć w miejsce w szczególności, jeśli emitujesz swojego tokena w ramach zamkniętej usługi. Tutaj wystarczy przykładowo sprzedaż w ramach presale, aby wystąpiła konieczność uiszczenia należności z tytułu VAT. Obowiązek występuje niejednokrotnie we wstępnych fazach tokenizacji, kiedy token nie jest jeszcze wymienialny na prawne środki płatnicze np. nie został uwolniony i wypuszczony na giełdę. Oznacza to, że zwolnienie z VAT nie jest dla aktywów cyfrowych bezwzględne, gdyż niezbędne jest spełnienie przesłanek definicji waluty wirtualnej.

 

Co jeśli nie prowadzisz działalności? Kryptowaluty i VAT na przykładzie

 

Załóżmy, że zajmujesz się tylko kopaniem walut wirtualnych i zdecydowałeś, że zbywasz wszystkie kryptowaluty jednego dnia za 200 tys. zł. Czy musisz np. zarejestrować się w rejestrze VAT? Nie, gdyż obowiązuje Cię zwolnienie przedmiotowe z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Transakcje i pośrednictwo dotyczące walut wykorzystywanych jako prawny środek płatniczy nie podlega podatkowi. Analogicznie – czy jako przedsiębiorca zawsze musisz rejestrować się do VAT przy kryptowalutach? W tym zakresie uzależnione będzie to od obszaru Twojej działalności.

 

Nie ma pewności czy spełniłeś warunki zwolnienia z VAT?

 

W takim wypadku, jeśli masz swój projekt związany z tokenizacją – umówmy się na spotkanie. Omówimy założenia Twojego tokena i przeanalizujemy rozwiązania, które pozwolą Ci nadać mu cechy, które zwolnią go z podatku VAT. Każdy projekt jest inny i trzeba rozpatrywać go w sposób indywidualny. Zapraszam do kontaktu!

Autor: Maciej Grzegorczyk