Kryptowaluty i kary UOKiK przy braku udzielenia informacji

24 sierpnia 2021
/ Maciej Grzegorczyk

Praktycznie każdy z przedsiębiorców może otrzymać wezwanie do przedłożenia dokumentów i informacji o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W praktyce, jeśli otrzymasz takie wezwanie, to nie musisz na nie odpowiadać. Co jednak się stanie, jeśli nie udzielisz odpowiedzi na wezwanie Prezesa UOKIK? Nieco więcej na ten temat dowiesz się z materiału Maćka i Patrycji:

 

 

Co jeśli nie odpowiem na zapytanie ze strony UOKiK?

 

Aktualnie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi aktywną działalność i weryfikuje sposób postępowania wielu przedsiębiorców. Za nieudzielenie informacji grozi w tym aspekcie kara wymierzona przedsiębiorcy. Kary są różne i mogą wynosić do 50 mln euro, jednak w praktyce stosowane są sumy od 10 do 30 tys., przy czym członkowie zarządu w tym aspekcie nie odpowiadają w tej sprawie. Dodatkowo za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przedsiębiorca może ponieść 10% rocznego obrotu. Decyzja UOKiK nie jest ostateczna, więc można wnieść w jej sprawie odwołanie. 

Autor: Maciej Grzegorczyk