Tokenizacja gruntów gminnych

My jako partner obydwu stron przygotujemy finansowanie ww. projektów. Zawiązanie spółki celowej do realizacji tego typu inwestycji może mieć miejsce w danej gminie co zapewni jej dodatkowe wpływy do budżetu z podatków. Oczywiście inwestycje tego typu niosą za sobą szereg dodatkowych korzyści, w tym tworzą setki miejsc pracy bezpośredniej i pośredniej co w obecnej sytuacji gospodarczej, kryzysu jaki napotkaliśmy, ma bardzo istotne znaczenie. Jeżeli tego typu projekty oparte są o tworzenie infrastruktury turystycznej, są to obiekty komercyjne, w tym hotele czy sanatoria, korzyści płynące z realizacji tego typu projektów są wielowymiarowe, a dla danej gminy stać się mogą stałym i bardzo znaczącym źródłem przychodów oraz bezwzględnie, poprawiać będą rozpoznawalność danego miejsca i regionu.

 

Tokenizacja nieruchomości, przedsiębiorstw lub wszelkiego rodzaju projektów inwestycyjnych jak wymienione powyżej, w tym takich które oparte są o formułę PPP, może być najszybszym i najlepszym sposobem na pozyskanie finansowania.

 

Tego typu projekty interesują grono naszych inwestorów, a co zatem idzie – są oni gotowi wykupić całą emisję tokenów opartych o formułę STO (Security Token Offering), za którymi „krył” się będzie tego typu projekt inwestycyjny.

Maciej Grzegorczyk radca prawny / ekspert

Pisaliśmy o tym