Tokenizacja deweloperska

Istnieje możliwość tokenizacji projektów deweloperskich o ile jest on oparty o własność gruntu. Często przy tokenizacjach osoby zainteresowane mają przeświadczenie, że wszystko odbywa się na zasadzie zaufania. Nowoczesna tokenizacja działa zupełnie inaczej. Deweloper w prowadzonych przeze mnie przypadkach pozostaje właścicielem nieruchomości, przy czym nie jest on już jedynym. Przedstawiciel inwestorów powołuje spółkę SPV, która staje się jej współwłaścicielem, w określonych procencie, taki który oddaje stopień zaangażowania kapitałowego.

 

Nieruchomość może być zabezpieczona hipoteką, ale w tym wypadku należy przedłożyć do procesu tokenizacji stosowne dokumenty trójstronne, podpisane pomiędzy podmiotem właścicielskim, a tym na którego rzecz ustanowiona jest hipoteka. Inne zaległości mogą zostać również poddane procesowi tokenizacji, na zasadzie przedłożenia umów trójstronnych, gdzie kapitał po finalizacji transakcji trafia bezpośrednio do właściwych stron. Powinna występować również pełna dokumentacja architektoniczna, aby wycenie podlegał nie tylko grunt, ale cały projekt, na który w całości chcemy uzyskać finansowanie poprzez proces tokenizacji. Koszty powstania tej dokumentacji można również poddać tokenizacji, jeżeli biuro architektoniczne wyrazi na to zgodę.

 

 

Maciej Grzegorczyk radca prawny / ekspert

Pisaliśmy o tym