Szwajcaria i regulacje dot. kryptowalut

15 kwietnia 2020

Powszechnie przyjęte stereotypy dotyczące Szwajcarii to są jej neutralność polityczna oraz mocne powiązanie tego państwa z rozwiniętymi sieciami bankowymi i  obrotem pieniężnym. Dzięki nowoczesnemu sektorowi finansowemu Szwajcaria uzyskuje dochody składające się przeciętnie na około 10 procent jej PKB. Stąd na różne nowości w tej branży reaguje tak jak to się od niej oczekuje, czyli stojąc u żródeł. Pierwszą rzeczą która wskazuje na stosunek państwa do tzw. nowinek jest kwestia ich ujęcia w szaty regulacji prawnej o czym dzisiaj porozmawiamy.  Organizatorzy konferencji BlockShow Europe 2018 sprawdzili, na bazie analizy rozwiązań prawnych dotyczących interesującego nas obszaru cyfrowej gospodarki  i stworzyli ranking najbardziej przychylnych kryptowalutom krajów Europy Szwajcaria zajęła w tym rankingu 1 miejsce, jako kraj  najbardziej przyjazny do kryptowalut.

 

Przechodząc do konkretów, w punktach powiemy sobie o najważnieszych regulacjach Szwajcarskiego prawa, dotyczącego kryptowalut.

Otóż:

 • Co do zasady brak jest bezpośredniej regulacji związanej z kryptowalutami. Najczęściej są to regulację już istniejące w prawie Szwajcarskim, które są obecne od dawna, a ich rozwiązania po prostu dostosowuje się do nowych warunków, czyli rozciąga się moc obowiązujących już przepisów po to, żeby wypełnić lukę w regulacji związanej z kryptowalutami. Jest to dobre rozwiązanie, gdyż nie stwarza to sytuacji braku możliwości przewidywania jak zadziałają nowe przepisy w tej czy innej sytuacji. W związku z powyżej opisanym podejściem dzięki utorowanej praktyce i utartej interpretacji możemy mieć pewność w stosowaniu przedmiotowych przepisów. Najczęściej w danym przypadku dochodzi do interpretacji  istniejących aktów prawnych: ustaw finansowych czy  ustaw   Ruch ten ma na celu ujednolicenie i uproszczenie ram prawnych w Szwajcarii, dzięki czemu inwestorzy zainteresowani różnymi rynkami mogą korzystać z takich samych przepisów i rozliczać się identycznie niezależnie od pola działania. Jest to bardzo pragmatyczne podejście. Jego przykładem może być to, iż od 2019 r. wskutek działań legislacyjnych giełdy kryptowalutowe traktowane są jako pośrednicy finansowi, w związku z czym będą podlegać nadzorowi regulatora finansowego.
 • Zaskakującym jest możliwość regulowania podatków w bitcoinach w niektórych Szwajcarskich miastach.
 • Zapłata kryptowalutą za usługi też możliwa w przypadku niektórych Szwajcarskich miast.
 • Miasto Zug przyjmuje opłaty urzędowe w bitkoinach .
 • W planach jest wprowadzić chip który pozwalałby płacić kryptowalutą używając czytnika NFC, który posiada obecnie czy nie każdy nowoczesny
 • Banki przyjmują depozyty w kryptowalutach, szczególnie lokalne banki, a także prowadzą konta dla spółek oferujące usługi za które można płacić kryptowalutą. Co więcej Związek banków Szwajcarskich wydał wytyczne w sprawie otwierania kont operacyjnych dla spółek działających w krypto oraz wyszczególnił na co klienci mają zwracać uwagę, żeby problemów z otwieraniem kont uniknąć.
 • Rząd federalny nie tylko nie przeszkadza, choć na ten moment nie ma projektów związanych z kryptowalutami popieranych przez władzę, ale nie stwarza on przeszkód, co więcej stara się nowinki takie promować, ułatwiając regulacje czy bardzo pragmatycznie podchodząc do interpretacji przepisów obecnie istniejących o czym najlepiej świadczy chociażby fakt, że FINMA (Urząd Nadzoru nad Rynkiem Finansowym, krajowa finansowa organizacja strażnicza), opracowała wytyczne regulacyjne w zakresie nieuregulowanych do tej pory ICO, by zwiększyć przejrzystość (pierwszą licencjonowaną przez Finma firmą bitcoin jest Payment). Także FINMA regularnie wydaje dokumenty ze wskazówkami, jak powinni zachowywać się krypto-przedsiębiorcy w określonych sytuacjach, bez dotykania ‘podatkowego problemu’, który to mechanizm działa w ten sposób, że Szwajcaria staje się atrakcyjniejsza dla inwestorów.
 • Stworzono w Szwajcarii dyrektywy definiując token: token użytkowy, token płatniczy i token security. Dyrektywy te dają też wskazówki jak projekty należy prowadzić, żeby były zgodne z wytycznymi. Wytyczne sformułowane w sposób  przejrzysty i niebudzący wątpliwości.
 • Można zwrócić się do FINMY z pytaniem o możliwość prowadzenia biznesu w krypto, krótko przedstawiając jaki jest cel przedsięwzięcia i plany na dany projekt.
 • Można założyć firmę, a wkład rzeczowy wnieść w postaci kryptowaluty.
 • aktualna sytuacja prawna kryptowalut w Szwajcarii otwiera rynek dla potencjalnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w krypto, jak też nie pozwala opodatkować obrotu tymi kryptowalutami w taki sposób, jak w przypadku instrumentów finansowych używanych przez klasyczne rynki kapitałowe. Stwarza to idealne warunki dla prowadzenia biznesu, jednak najważniejszą informacją jest fakt, że Szwajcarii wcale to nie przeszkadza – kryptowaluty obecne są w dyskursie publicznym Helwetów od co najmniej 5 lat, ale nikt nie kwapi się do tego, aby zaostrzyć przepisy – mało tego, status quo jest im na rękę. Co więcej niedawno stworzono Dukascoin – pierwszą szwajcarską kryptowalutę emitowaną przez bank komercyjny. Dukascopy Bank wydał własne tokeny już dostępne w sprzedaży. Mocno związany z  kryptowalutami i blockchain, jest kanton – Zug, gdzie stworzono specjalną strefę ekonomiczną do testowania rozwiązań opartych na nowej technologii. Zug nazywany jest też „Dolina Krypto” – na terenie której zarejestrowano wiele kryptowalutowych i blockchainowych projektów.

 

W omawianej kwestii trudno wyważyć co jest lepsze brak przepisów prawnych w danej dziedzinie, czy precyzyjne uregulowanie przedmiotowej kwestii przez ustawodawcę. Wydaje się że prawdy należy poszukiwać po środku, ani nie pozostawiać obywateli w niepewności co do prawa, ani też zbytnio nie ingerować w tą stosunkowo młodą dziedzinę. Taka idea bycia po środku znajduje pełne odbicie w Szwajcarskim prawie, które jak można zauważyć jest uzupełnianie w różne wytyczne i interpretacje związane z obiegiem kryptowalut, ale w tej samej chwili, nie wydaje się nowych regulacji, które mogłyby stwarzać przeszkody w rozwoju, a rozciąga się przepisy prawa juz obowiązującego, czego celem może być ochrona stosunków na danej płaszczyźnie powstałych. Nie budzi wątpliwości iż na rozwiązaniach Szwajcarskich również w kwestiach prawnych w przyszłości będzie się wzorował cały świat.

Autor: Maciej Grzegorczyk