Tokenizacja przez raje podatkowe

22 maja 2022
/ Maciej Grzegorczyk

Kryptowaluty to branża, która przyciąga zainteresowanie coraz większej liczby przedsiębiorców. Z kolei tokenizacja cieszy się dużą popularnością wśród podmiotów, które szukają kapitału na rozwój lub start swojego biznesu. Tutaj pojawia się jednak pojawia się wątpliwość co do tego gdzie przeprowadzić zbiórkę takich środków. W jednym z poprzednich artykułów skupiliśmy się na tokenizacji przez polski podmiot. Natomiast w tym artykule omówimy tokenizację przez raje podatkowe. Na czym to polega? Czy warto przeprowadzić cyfryzację swojego pomysłu na interes np. na Wyspach Marshalla? Dowiedz się więcej właśnie tutaj!

 

 

Tokenizacja przez raje podatkowe nie zawsze oznacza brak podatków w Polsce

 

Wielu klientów zgłasza się do mnie z koncepcją na tokenizowanie swojego biznesu poza jurysdykcją krajową. W praktyce ma to na celu uniknięcie konieczności opłaty podatków w Polsce i próbę ograniczenia w ten sposób kosztów. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś legalnie przeprowadził tokenizację pod jurysdykcją raju podatkowego. W praktyce ich listę znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Dokument ten jest niezwykle istotny, gdyż zakładając w jednym z tych państw spółkę z myślą o uniknięciu podatków – zostajesz objęty opodatkowaniem zagranicznej jednostki kontrolowanej (CFC) na podstawie art. 30f ustawy o PIT i analogicznie art. 24a ustawy o CIT.

 

CFC czyli zagraniczna jednostka kontrolowana

 

Zagraniczna spółka kontrolowana to podmiot, która w kraju zapewniającym korzystny system podatkowy ma swoją siedzibę bądź zarząd. W ramach m.in. Nowego Polskiego Ładu wprowadzono wiele regulacji, które mają na celu ograniczenie możliwości opodatkowania przychodów poza Polską. Oznacza to, że CFC zarejestrowane za granicą w raju podatkowym, nadal będzie zobowiązane do płacenia podatków w naszym kraju w wysokości 19%. Jeśli planujesz założyć spółkę w innym, to wówczas nie warto korzystać z jurysdykcji państw, które znajdują się we wspomnianym rozporządzeniu.

 

Zagraniczna spółka kontrolowana – jaki jest cel CFC?

 

Controlled Foreign Company (ang. CFC) to określenie wykorzystywane w odniesieniu do przepisów, które przewidują uwzględnianie w podstawie należności podatkowych dochodów krajowego rezydenta podatkowego, które są generowane przez podmiot zagraniczny.

 

Więcej informacji znajdziesz na moim kanale – Kryptoprawo (opis po kliknięciu)

 

Tutaj jednak chodzi o taki, który ma wspomnianą siedzibę bądź zarząd w kraju o preferencyjnej wysokości opodatkowania. Z perspektywy przepisów unijnych stosowanie przepisów dotyczących CFC jest właściwe pod warunkiem, że spółka ma na celu utworzenie czysto sztucznych struktur, które mają pozwolić na ominięcie podatku krajowego. Przykładem w tym zakresie będzie wyrok Trybunału w sprawie C-196/04 Cadbury Schweppes z 2006 r. 

 

Czy warto tokenizować w takim razie poza granicami Polski?

 

Jak najbardziej tak. Przy zakładaniu spółki za granicą należy zwrócić uwagę, aby wybrana jurysdykcja prawna nie była związana z rajami podatkowymi. Niezwykle istotne jest jednak również to, aby zbudować substrat działalności i ekonomiczny sens funkcjonowania spółki w danym państwie. Bez tego podmiot zostanie uznany za zagraniczną jednostkę kontrolowaną bądź organy skarbowe nadal będą uznawały, że to w Polsce posiadasz swój zakład podatkowy.

 

Szukasz korzystnej jurysdykcji pod tokenizację?

 

Musisz mieć świadomość, że nie ma cudownego środka, który pozwoli Ci unikać płacenia podatków. Nie oznacza to jednak, że nie można zredukować ich do jak najbardziej korzystnego minimum. Wszystko jednak zależy od indywidualnych cech biznesu i związanych z nim czynników ekonomiczno-prawnych. Pozwól, że dokonam analizy Twojego pomysłu na tokenizację i podpowiem Ci, gdzie warto ją przeprowadzić. Zajmę się dodatkowo wszelkimi formalnościami i odpowiem na Twoje pytania, jeśli chodzi o kwestie prawne. Zapraszam do kontaktu!

Autor: Maciej Grzegorczyk