UOKiK nie pomoże przy bankach

10 maja 2023
/ Maciej Grzegorczyk

Obecnie waluty cyfrowe stanowią nieodłączny element sektora finansowego. Sprawy dotyczące blokowania przez banki rachunków bankowych już wielokrotnie stanowiły przedmiot moich rozważań w poprzednich wpisach. Natomiast w ostatnim czasie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) otrzymał zawiadomienie na temat szkodliwych praktyk stosowanych przez instytucje finansowe polegających na wypowiadaniu umów o rachunki bankowe podmiotom związanym z kryptowalutami. Jakie UOKiK wystosował stanowisko w tej sprawie? Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule.

 

 

Zawiadomienie do UOKiK o wypowiadaniu rachunków bankowych przy krypto

 

Na przestrzeni ostatniego czasu do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostało złożone zawiadomienie w kwestii tego, że banki stosują szkodliwe praktyki dotyczące wypowiadania rachunków bankowych osobom, które działają w zakresie kryptowalut. Z naszej strony mieliśmy nadzieję, że UOKiK podejmie się wszczynania postępowań pod tym kątem, wskazując, że są to klauzule niedozwolone, a ponadto ograniczają one prowadzenie działalności na rynku walut wirtualnych.

 

Odpowiedź UOKiK w sprawie blokowania kont bankowych

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił przedstawić swoje oficjalne stanowisko w tej sprawie. Niestety, jak wynika z otrzymanej odpowiedzi, UOKiK zdecydował się na niepodejmowanie żadnych kroków w tej kwestii. Jednym z argumentów podawanych przez organy jest to, że podejmowanie tego rodzaju działań wykracza poza zakres sprawowanych przez nie kompetencji. Poniżej możesz zapoznać się z treścią uzasadnienia wydanego przez prezesa UOKiK:

 

 

Co zrobić w przypadku wypowiedzenia rachunku bankowego ze względu na kryptowaluty?

 

Co do zasady, jeśli jako osoba prowadząca działalność na rynku walut wirtualnych otrzymasz zawiadomienie o wypowiedzeniu rachunku bankowego – w praktyce mamy już pierwsze wygrane sprawy, w których sądy stają po stronie podmiotów kryptowalutowych. Polega to na tym, że instytucja stwierdza, że takie wypowiedzenie jest bezskuteczne, a Ty nadal posiadasz możliwość korzystania z tego samego rachunku bankowego, gdyż zasadniczo banki stosują się do tych orzeczeń. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod tym linkiem.

 

Na czym polega blokada rachunku bankowego?

 

Podstawę w zakresie blokady przez bank rachunku bankowego stanowi art. 106a prawa bankowego. Zgodnie z jego treścią w przypadku pojawienia się uzasadnionych podejrzeń w kwestii prowadzenia działalności o charakterze przestępczym instytucja posiada możliwość nałożenia blokady na konto. Po takiej decyzji bank dokonuje zawiadomienia właściwych organów, takich jak policja czy prokuratura. Ponadto do sprawy niejednokrotnie zaangażowany zostaje również Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) – instytucja zajmująca się AML, czyli przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy w Polsce.

 

Wypowiedziano Ci rachunek bankowy przy kryptowalutach?

 

W takim przypadku proponuję kontakt mailowy. W treści wiadomości opisz szczegółowo Twoją sytuację. Ponadto, jeśli to możliwe załącz także posiadaną przez Ciebie w tej sprawie dokumentację. Po dokładnej analizie przedstawię Ci najlepsze, potencjalnie rozwiązania problemu. Obecnie, naszym celem jest ochrona rynku walut cyfrowych, dlatego też wspólnie złożymy skargi do właściwych organów oraz sądów, aby zmienić praktyki stosowane przez banki w tym zakresie. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości – zapraszam do kontaktu.

Autor: Maciej Grzegorczyk