Blokada rachunku bankowego – nowe informacje

19 czerwca 2023
/ Maciej Grzegorczyk

Blokada konta to często poruszany przeze mnie temat. Poszczególne aspekty tego zagadnienia znalazły swoje odzwierciedlenie w wielu wpisach opublikowanych w ramach kryptoprawo. Poświęcam dużo uwagi tej kwestii, ponieważ stale pojawiają się nowe szczegóły dotyczące blokady rachunków bankowych. Z kolei każdy warto omówić. Poprzedni artykuł znajdziesz w artykule pod tym linkiem. Nadal uważam, że w przypadku blokady związanej z transakcjami kryptowalutowymi należy złożyć zażalenie. Moje stanowisko w tej sprawie tym bardziej nie uległo zmianie, ponieważ obecnie składamy je, stosując korzystną, nową argumentację. Na czym ona polega? Co zrobić w przypadku blokady konta w związku z działalnością obejmującą kryptowaluty? Dowiedz się więcej w tym zakresie – właśnie tutaj.

 

 

Zażalenie na blokadę konta bankowego

 

Dotąd skuteczność zażaleń zapewniała pozytywny rezultat w ograniczonej liczbie przypadków. Zazwyczaj sąd je odrzucał. Niemniej jednak, pierwsze zażalenie miało zupełnie inną funkcję w sprawie. Pozwalało na przedstawienie stanu faktycznego z Twojej perspektywy i ograniczenie prawdopodobieństwa przepadku na rzecz osoby pokrzywdzonej. Dodatkowo jak najbardziej, pierwsze zażalenie mogło zostać pozytywnie rozpatrzone. Niejednokrotnie na podstawie art. 230 k.p.k. dokonywano zwrotu zatrzymanej rzeczy, czyli w tym przypadku pieniędzy. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule pod tym linkiem.

 

W jaki sposób obecnie warto składać zażalenia na blokadę rachunku bankowego?

 

Do tej pory jedynie część zażaleń była skuteczna. Obecnie jednak stosujemy zupełnie nowy rodzaj argumentacji, który okazuje się zdecydowanie bardziej korzystny dla przedsiębiorców z branży. Polega on na tym, że przedstawiamy jako przedmiot przestępstwa nie środki pieniężne na Twoim rachunku bankowym, a kryptowaluty. Dodatkowo w ramach argumentacji należy wskazać, że jako instytucja obowiązana kantor kryptowalutowy precyzyjnie trzymał się swojej procedury AML i zastosował również wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego. Warto w tej kwestii zapoznać się z moim materiałem na temat prewencji przy blokadach rachunków bankowych – sprawdź szczegóły w tym linku.

 

Właściwa argumentacja prowadzi do uchylenia blokady

 

Dotąd często blokady trwały do samego końca i rzadko były uchylane wcześniej. W ostatnim czasie odnotowaliśmy jednak znaczny odsetek blokad rachunków bankowych, które są uchylane. Wynika to m.in. z zastosowania nowej argumentacji, które przykład znajdziesz na poniższym postanowieniu Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia:

 

Nie oznacza to, że szansa na pozytywne rozpatrzenie postanowienia jest zawsze 100%. Każdy organ ma zupełnie inne poglądy na temat branży kryptowalutowej, a także spraw dotyczących oszustw na walutach wirtualnych. Na ten moment linia orzecznicza w tym zakresie nadal się kształtuje. Zauważamy jednak, że nasze działania mają znaczący, pozytywny wpływ na kierunek, w którym się rozwija. W zakresie bieżących blokad istotne jest, aby w ocenie sądu na podstawie zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego stwierdzono brak podstaw do uznania, że środki zgromadzone na rachunku skarżącego pochodzą z przestępstwa. Właśnie to na celu ma wskazanie kryptowalut jako przedmiotu. W tym stanie faktycznym dodatkowo prokurator w zaskarżonym postanowieniu nie wskazał żadnych dowodów dających podstawy, że pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym są związane ze sprawą. 

 

Twoje konto zostało zablokowane w związku z działalnością na kryptowalutach?

 

W takim wypadku proponuję, abyś skontaktował się ze mną mailowo. Prowadzę regularną współpracę z kantorami kryptowalut, a także przedsiębiorcami z branży walut wirtualnych. Blokady rachunków bankowych to problem, który pojawia się regularnie. Warto w tym aspekcie nie tylko odpowiednio przygotować się na taką możliwość z pomocą odpowiednio opracowanych procedur AML i prewencji, ale również – na bieżąco reagować na sytuacje, które mogą pojawić się w trakcie działalności. Jeśli masz pytania lub wątpliwości w tym zakresie, zapraszam do kontaktu.

Autor: Maciej Grzegorczyk