Czy nieletni może kupić kryptowaluty?

18 września 2023
/ Maciej Grzegorczyk

Waluty wirtualne to branża, która rozwija się w dynamicznym tempie. Wielu przedsiębiorców oraz osoby fizyczne decydują się na dywersyfikację swojego portfela inwestycyjnego poprzez zakup aktywów cyfrowych. Ponadto coraz częściej kryptowalutami interesują się osoby młode. Oznacza to, że nieletni docelowo chcą poznać mechanizmy funkcjonujące na rynku i do tego niezbędny jest zakup krypto. Czy jednak osoby takie mogą nabyć je bez zgody opiekuna? Co jeśli osoba niepełnoletnia dokona próby nabycia kryptowalut posługując się np. nieprawdziwym dowodem tożsamości? W przypadku instytucji obowiązanych występują szczególne obowiązki, którym m.in. kantory kryptowalut muszą się podporządkować w takiej sytuacji. Więcej jednak na ten temat dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

 

Nieletni czy może kupić kryptowaluty?

 

To zależy. Sprzedaż jest możliwa, ale wyłącznie za okazaniem odpowiedniej zgody ze strony rodzica lub opiekuna. Co do zasady zgodnie z większością wymogów regulacyjnych, nieletni nie mają prawa kupować kryptowalut samodzielnie w wielu krajach i jurysdykcjach. Poszczególne giełdy kryptowalut i platform handlowych stosują takie zabezpieczenie, aby zapobiec nielegalnym transakcjom lub nieodpowiedzialnemu inwestowaniu przez osoby niepełnoletnie. 

 

Przed dokonaniem sprzedaży sprawdź jednak, czy dowód tożsamości nie został podrobiony, jeśli masz wątpliwość co do wieku klienta. Ponadto zweryfikuj również czy zgoda ze strony opiekuna również jest prawdziwa. Na poniższym postanowieniu znajduje się przykład, że takie sytuacje mają miejsce i nieletni starają się nabyć kryptowaluty na podstawie fałszywych dowodów tożsamości. Natomiast Ty jako m.in. kantor krypto i jednocześnie instytucja obowiązana podlegasz szczególnym regulacjom.

 

 

Zanim sprzedasz kryptowaluty sprawdź dowód – zresztą nie bez powodu

 

Jeśli masz podejrzenie, że otrzymałeś fałszywy dowód osobisty, to jesteś zobowiązany do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. O ile w przypadku innych branż, gdzie taka sytuacja nie dotyczyłaby instytucji obowiązanej, mógłby znaleźć zastosowanie art. 304 Kodeksu postępowania karnego to raczej jest to obowiązek niesankcjonowany. W zasadzie każdy jest nim objęty i powinien złożyć zawiadomienie, jeśli stał się świadkiem popełnienia lub podejrzewa jakiekolwiek przestępstwo. Czyli jeśli zauważysz sytuację spełniającą takie znamiona np. gdzieś poza swoim miejscem działalności jako osoba prywatna, to nie dokonując zgłoszenia nie ponosisz konsekwencji. Powinieneś to zrobić, ale nic Ci nie grozi. Zupełnie odwrotnie jest jednak w przypadku instytucji obowiązanej.

 

Kantor kryptowalutowy, instytucja obowiązana – bezwzględny, terminowy obowiązek o popełnieniu przestępstwa

 

Instytucje obowiązane objęte są szczególnym zobowiązaniem do terminowego zgłaszania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa z zakresu AML. Dodatkowo podmioty zaliczające się do tego katalogu na podstawie art. 89 Ustawy AML, który dotyczy obowiązek zawiadomienia prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Na jego podstawie jesteś zobligowany do zgłoszenia faktu podrobionego dowodu, a także przelewu, który trafia do Ciebie w następstwie. Pozostaje to koniecznie niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy osoby małoletniej, czy też dochodzi do klasycznego oszustwa. Brak złożenia zawiadomienia stwierdzony przez m.in. GIIF może skutkować nałożeniem na Ciebie kary. Często Generalny Inspektor Informacji Finansowej dowiaduje się o takich okolicznościach np. na podstawie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez pozostałe organy.

 

Masz wątpliwości odnośnie do swojego kantoru lub procedur AML w ramach instytucji obowiązanej?

 

W takim wypadku proponuję Ci kontakt za pośrednictwem maila. Napisz do mnie wiadomość i umieść w niej pytania, na które chcesz poznać odpowiedź. Przeanalizuje Twoje wątpliwości, a następnie dopasuje do nich najbardziej optymalne rozwiązania z perspektywy Twojej firmy. Możemy również umówić się na spotkanie lub ustalić warunki regularnej obsługi prawnej. W jej ramach otrzymasz ode mnie nie tylko kompletną dokumentację AML, szkolenie KryptoAML, ale również szereg wskazówek na wypadek ewentualnych kontroli. Zapraszam do kontaktu.

 

Autor: Maciej Grzegorczyk