Umowy

Umowę wyciąga się z przysłowiowej szuflady, kiedy zainteresowani mają sprzeczne interesy. Wygrywa ten kto przewidział sytuację i zabezpieczył się odpowiednim zapisem w dokumencie, dlatego przygotowujemy umowy od podstaw, na podstawie potrzeb i Twoich zaleceń. Nie bazujemy na generatorach – one mogą być przydatne przy prostych stosunkach cywilnoprawnych, lecz nie w przypadku kryptowalut, czy przygotowywanego procesu inwestycyjnego samej spółki. Bywały sytuacje, gdzie po 2 latach, na podstawie umowy potrafiliśmy wygrać sprawę, bo firma informatyczna nie oddała platformy na rzecz naszego Klienta w wymaganym terminie. Opóźnienie wynosiło ponad 6 miesięcy, a firma i tak domagała się zapłaty, pomimo istotnych błędów wykonawczych w działaniu samej platformy. Takie sytuacje niestety bardzo często wpływają Twoje być albo nie być. Rynek technologii blockchain rozwija się tak szybko, że Twój pomysł za parę miesięcy może zostać wprowadzony przez kogoś innego.

 

 

Nadzorujemy, a także opiniujemy umowy, które otrzymałeś oraz prowadzimy negocjacje w Twoim imieniu, ponieważ to Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Co do zasady konstruowanie umów i opinii odbywa się elektronicznie w chmurze z możliwością komentowania oraz wprowadzania zmian na bieżąco, w tym również przez Ciebie.

 

 

Ponadto bazując na doświadczeniu w realizacji wcześniejszych inwestycji, możemy przygotować dla Twojego projektu, również dokumenty w postaci whitepaper, nie będący co prawda bezpośrednio stosunkiem cywilnoprawnym, jednak często obrazujący w przejrzysty sposób działania samej waluty, a także sposób jej dystrybucji oraz rozwoju. We współpracy z osobami technicznymi, projektującymi sposób działania samej kryptowaluty oraz sposób jej wykorzystania, wypełnialiśmy obowiązki prawne, które zarówno zabezpieczały przyszłych Inwestorów, wartość samej waluty wirtualnej a także sposób jej dystrybucji. W każdym dobrym whitepaper, stety czy niestety musi znaleźć się część prawniczej mowy.

 

 

Przy podejmowaniu decyzji o kształcie umowy należy brać pod uwagę:

  1. własne doświadczenie w realizacji planowanej inwestycji. Istotne jest posiadanie doświadczenia negatywnego, gdyż tylko takie pozwala przewidzieć ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać,
  2. umiejętność posługiwania się specyficznymi i precyzyjnymi sformułowaniami. Należy pamiętać, że ewentualne spory będzie rozstrzygał sąd czy urząd i treść dokumentu powinna być czytelna właśnie dla tych instytucji,
  3. wartość planowanej inwestycji;
  4. intuicję dotycząca ewentualnych problemów z realizacją zapisów w umowie.

 

 

Przystępując do sporządzenia umowy:

  1. ustalamy cele, dostosowując do nich odpowiednie rozwiązania prawne,
  2. ustalamy zagrożenia jakie mogą towarzyszyć przy realizacji,
  3. przygotowujemy główne założenia umowy mając na uwadze szereg aspektów biznesowych, podatkowych, powiązań z dotacjami, sposobów finansowania, jurysdykcję, powiązania osobowe a także kapitałowe,
  4. konsultujemy założenia,
  5. przygotowujemy zasadniczą wersję dokumentu,
  6. negocjujemy treść umowy z Twoim Kontrahentem,

 

 

Wszystkie te czynności, jak i bogate doświadczenie w branży nowych technologii, pozwalają na skuteczne przewidywanie kwestii spornych, a cały produkt zostanie stworzony na miarę Twoich potrzeb. Taka procedura umożliwia osiągniecie planowanych celów i obniżenie ryzyka transakcji, zabezpieczenia przymusowego jej wykonania oraz ewentualnych konsekwencji.

Maciej Grzegorczyk radca prawny i doradca podatkowy

Pisaliśmy o tym