Kiedy muszę założyć działalność przy P2P?

19 sierpnia 2022
/ Maciej Grzegorczyk

Świadczenie usług z zakresu walut wirtualnych jako przedsiębiorca wymaga uzyskania wpisu do dedykowanego rejestru, który funkcjonuje od 31 października 2021 r. Zastanawiasz się nad tym czy w Twoim przypadku konieczna jest rejestracja? Wiele zależy od charakteru Twojej działalności. Przykładowo jeśli wykonujesz znaczną liczbę transakcji – Twoja działalność nie będzie miała charakteru okazjonalnego i może spełniać przesłanki definicji z art. 3 Ustawy Prawo przedsiębiorców. Warto jednak przyjrzeć się tej kwestii w sposób nieco bardziej szczegółowy. Kiedy musisz założyć działalność przy P2P? Dowiedz się więcej, właśnie w tym artykule!

 

 

P2P z perspektywy definicji działalności gospodarczej

 

W tym zakresie należy odnieść się do art. 3 Ustawy Prawo przedsiębiorców, który wskazuje na 3 elementarne cechy działalności gospodarczej:  cel zarobkowy, zorganizowanie i ciągłość. Handel P2P powoduje spełnienie pierwszej przesłanki czyli zarobkowości. Transakcje wykonujesz z zamiarem osiągnięcia zysków, jednak to od ich liczby i częstotliwości uzależnione będzie spełnienie pozostałych dwóch z art 3. W przypadku gdy dopiero zaczynasz kupować i sprzedawać kryptowaluty – ciężko mówić o ciągłości. Z pewnością zostanie ona jednak zachowana, jeśli planujesz robić to w dłuższej perspektywie. W kwestii ciągłości w postanowieniu o sygn. I ACz 441/06, Sąd Apelacyjny w Szczecinie wskazał, że przedsiębiorca wykonuje “czynności powtarzalne”, które tworzą pewną całość i nie są częścią oderwanego katalogu świadczeń określonych rzeczy lub usług. Kluczowa pozostaje również przesłanka zorganizowania, którą przyrównuję do obrotu jaki osiągasz na P2P i wspomnianej liczby transakcji. Nie ma jednak sztywnych ram, które wskazywałyby czy działalność gospodarczą należy założyć od np. 50, 100 bądź 300 transakcji. 

 

Kiedy niezbędne jest założenie działalności przy P2P?

 

Rejestracja działalności staje się konieczna, gdy handel P2P stanowi Twoje jedyne źródło dochodu bądź kiedy osiągasz większe lub regularne zyski z krypto. Niejednokrotnie dostaję zapytania od klientów, którzy wykonali zaledwie kilka lub kilkadziesiąt transakcji na przestrzeni kilku miesięcy. Tutaj nawet jeśli nie miałeś działalności, to dyskusyjne będzie czy byłeś w tym czasie przedsiębiorcą. W zupełnie innej sytuacji znajdują się z kolei osoby, które tych transakcji na przestrzeni kilku miesięcy dokonały np. aż 500. Wtedy posiadanie działalności gospodarczej jest jak najbardziej potrzebne.

 

Kiedy nie musisz zakładać działalności gospodarczej przy P2P

 

Do P2P nie trzeba mieć działalności gospodarczej, jeśli ma ona charakter okazjonalny, czyli niezorganizowany i nieciągły. Rozliczasz wtedy swoje zobowiązania w ramach zysków kapitałowych raz w roku. W praktyce transakcji musiałoby być bardzo mało i ten warunek może być dość trudny do spełnienia. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że świadczenie usług z zakresu walut wirtualnych bez wpisu do rejestru wiąże się z karą do 100 tys. zł.

 

Rejestr działalności w zakresie kryptowalut

 

Wpisem zainteresowani powinni być szczególnie przedsiębiorcy, którzy funkcjonują jako kantory, giełdy kryptowalutowe bądź świadczący usługi związane z portfelami kryptowalutowymi. W szerszym rozumieniu art. 129m i art. 2 ust. 1 pkt 12 Ustawy AML będą to podmioty, które zajmują się wymianą między walutami wirtualnymi i walutami FIAT, wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi, a także pośrednictwem w wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i walutami fiducjarnymi. Więcej informacji na temat samego Rejestru działalności w zakresie kryptowalut znajdziesz w moim poprzednim materiale – kliknij ten link.

 

Masz wątpliwości związane z rejestracją działalności pod kątem P2P?

 

Jeśli masz pytania dotyczące Rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych, dokumentacji AML bądź też zakładania działalności pod kryptowaluty – skontaktuj się ze mną. W zależności od Twoich potrzeb umówimy się na spotkanie i omówimy wszelkie niezbędne szczegóły. Postaram się również rozwiać Twoje wątpliwości i doradzić Ci na każdym kroku Twojej drogi jako przedsiębiorca w branży krypto. Zapraszam do kontaktu!

 

Autor: Maciej Grzegorczyk