Czym są tokeny, papier wartościowy, instrument finansowy i znak legitymacyjny?

13 lipca 2021
/ Maciej Grzegorczyk

Jeśli jesteś zainteresowany inwestycjami na obszarze kryptowalut, obligacji bądź aktywów cyfrowych, to nie możesz przejść obojętnie obok tych pojęć. W praktyce pozwalają one zrozumieć po części w jaki sposób funkcjonują poszczególne rynki finansowe zarówno te tradycyjne, jak i przede wszystkim wirtualne. Niewiele osób ma świadomość, że nie każdy token jest kryptowalutą, a instrument finansowy to zbiór szerokiego spektrum certyfikaty inwestycyjnych, akcji, warrantów subskrypcyjnych, kwitów depozytowych czy obligacji. To natomiast sam początek. Czym w takim razie jest papier wartościowy, a co kryje się pod znakiem legitymacyjnym? Sprawdź właśnie w tym artykule!

 

Co to jest token?

 

W pierwszej kolejność konieczne jest, aby wskazać, że kryptowalut jest zdecydowanie mniej niż samych tokenów. Stanowią one dowód istnienia pewnego faktu, wartości, prawa bądź danej jakości. Token to jednostka, która reprezentuje pewną wartość w ramach ekosystemu danej platformy. Dla przykładu, token w tym wypadku odpowiadać za wskazaną liczbę punktów lojalnościowych w blockchainie, jak i stanowić kryptowalutę w stosunku 1:1. 

 

Dodatkowo obecnie coraz częściej tokeny tworzą system wewnętrzny w firmach, odpowiedzialny za dodatkowe nagradzanie pracowników, czy też jako system płatności w ramach danej platformy np. inwestujesz w projekt, dostajesz w zamian tokeny, które jednocześnie po czasie mogą zwrócić się w formie tokendy bądź będziesz mógł je wymienić za towary lub usługi. Ponadto zdarza się również, że sam fakt posiadania pewnej liczby tokenów będzie uprawniał inwestora do zniżek na elementy oferty emitenta.

 

Czym są papiery wartościowe?

 

W prostym tłumaczeniu będą to dokumenty potwierdzające lub też nawet w wielu przypadkach zapewniające wskazane prawa majątkowe. Papiery wartościowe mogą mieć faktycznie formę papierową, jednak obecnie przybierają raczej charakter zapisu elektronicznego na wskazanym przez inwestora rachunku. Stanowią w takiej sytuacji warunek uprawniający do wykonania danego prawa majątkowego w postaci zbycia lub spieniężenia. Papiery wartościowe są na dodatek zbywalne, a przez to można je przekazać komuś innemu wedle naszego uznania. Ponadto trzeba pamiętać, że są one także instrumentem finansowym umożliwiającym na inwestycję kapitału: 

  • w akcje emitowane przez daną spółkę na Giełdzie Papierów Wartościowych, 
  • w nieruchomości, 
  • złoto, 
  • dzieła sztuki etc.

 

 

O co chodzi z instrumentami finansowymi?

 

W praktyce jest to kontrakt sprawiający, że po jednej ze stron powstają aktywa finansowe. Z kolei po drugiej zostają ustanowione instrumenty kapitałowe bądź zobowiązania finansowe. W tym aspekcie podział instrumentów finansowych wyróżnia się według kryterium czasu:

  • instrumenty krótkoterminowe, które posiadają termin zapadalności nie dłuższy niż 12 miesięcy,
  • instrumenty średnio terminowe, które posiadają termin zapadalności od 1 do 3 lat,
  • instrumenty długoterminowe z terminem zapadalności przekraczającym 3 lata.

 

 

Dzięki nim podmioty działające na rynku mogą łatwo i stosunkowo szybko przeprowadzać i rozliczać transakcje finansowe. Oznacza to, że instrumenty finansowe stanowią swoisty substytut pieniądza i są identyczne z wieloma innymi aktywami, a także posiadają znormalizowaną formę. Wyróżnić można konwencjonalne instrumenty finansowe, jak wspomniane akcje, obligacje, czy towary. Istnieją jednak takżę instrumenty pochodne w postaci kontraktów terminowych, czy tzw. opcji, których wartość powiązana z instrumentami bazowymi zbliża je ku papierom komercyjnym bądź pakietom kredytowym.

 

Znak legitymacyjny – co to jest?

 

W prostym tłumaczeniu będzie to dokument bądź inny przedmioty występujące w charakterze dokumentów. W praktyce będą one stanowić dowód określonego uprawnienia, które przysługuje danej osobie. Znaki legitymacyjne pozwalają na korzystanie z tego prawa, a oprócz tego niekoniecznie muszą zawierać imię osoby uprawnionej. Dodatkowo działają one w obie strony, gdyż dłużnik również może uzależnić spełnienie zobowiązania od wykazania znaku legitymacyjnego przez osobę uprawnioną do uzyskania takiego świadczenia.

 

Autor: Maciej Grzegorczyk