Czy na sprzedaż krypto trzeba wystawić fakturę?

29 czerwca 2023
/ Maciej Grzegorczyk

Wedle przepisów Ustawy o VAT sprzedaż kryptowalut jest zwolniona z opodatkowania. Skutkuje to jednak powstaniem kilku zależności, które warto poznać, jeśli prowadzisz działalność związaną z krypto. Często pojawiają się bowiem wątpliwości dotyczące konieczności wystawienia faktury przy zbyciu walut wirtualnych. W pewnym stopniu poruszyłem już ten temat w jednym z moich poprzednich wpisów pod tym linkiem. Mimo to warto omówić jeszcze osobno samą kwestię faktur za sprzedaż kryptowalut z perspektywy Ustawy VAT. Które przepisy są szczególnie istotne? Na co zwrócić uwagę? Dowiedz się wszystkiego, co niezbędne właśnie w tym artykule.

 

 

Na jakiej podstawie sprzedaż kryptowalut nie podlega opodatkowaniu VAT?

 

Podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury w przypadku sprzedaży, która jest zwolniona od podatku na podstawie art. 43 Ustawy o VAT. W sytuacji, gdy zbycie jest objęte zwolnieniem, nie istnieje również obowiązek wystawiania faktur. Wynika to bezpośrednio z rozumienia art. 106b ust. 2, który wskazuje, że podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. Oznacza to, że możesz prowadzić swoją księgowość na podstawie m.in. Excela. Przykład takiego rozwiązania znajdziesz w artykule pod tym linkiem na stronie kryptoksięgowość. Dodatkowo art. 113. ust 1. dotyczy zwolnienia od podatku za sprzedaż, której nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Natomiast ust. 9 tego samego przepisu odnosi się również do ust. 1.

 

Waluty wirtualne – polskie ustawy podatkowe odsyłają do ustawy AML

 

Polskie przepisy podatkowe co do zasady nie zawierają definicji terminu “kryptowaluta”. Dlatego odnoszą się do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) i pojęcia “waluty wirtualne”. Zgodnie z ustawą AML, kryptowaluta to cyfrowe odwzorowanie wartości, które charakteryzuje się akceptowalnością jako środka wymiany oraz wymienialnością na prawnie uznane środki płatnicze.

[banner]

 

Kryptowaluty mogą korzystać ze zwolnienia z VAT

 

Kryptowaluty mogą być zwolnione z VAT, jeśli spełniają kryteria zdefiniowane w ustawie AML. Wymienialność na standardowe waluty FIAT, takie jak PLN, EUR, USD to właśnie jedno z nich. Niektóre tokeny np. NFT mogą nie spełniać tego wymagania, ponieważ nie są powszechnie uznawane za środek płatniczy.

 

Dodatkowo, jeśli dany token ma przeważający charakter inwestycyjny, może również nie kwalifikować się do zwolnienia z VAT. W takim przypadku token może podlegać opodatkowaniu zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych lub instrumentów finansowych. Warto również zwrócić uwagę na wykluczenia określone w definicji waluty wirtualnej, które obejmują m.in. instrumenty finansowe i papier wartościowy, odnosząc się tym samym do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule pod tym linkiem.

 

Masz wątpliwości odnośnie do swojej działalności związanej z kryptowalutami?

 

Zachęcam Cię, abyś skontaktował się ze mną mailowo. W treści wiadomości możesz zawrzeć swoje pytania. Postaram się zaproponować najbardziej korzystne rozwiązanie w Twojej, konkretnej sytuacji. Ponadto, mogę udostępnić Ci dokumentację dotyczącą AML oraz oddzielnie kartę oceny ryzyka, o której wspomniałem we wcześniejszym wpisie pod linkiem. Jeśli preferujesz, możemy także ustalić termin spotkania w formie wideokonferencji, aby omówić pytania zawarte w wiadomości e-mail. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Maciej Grzegorczyk