Nowy rejestr – działalność w branży walut wirtualnych tylko po uzyskaniu wpisu?

15 sierpnia 2021
/ Maciej Grzegorczyk

W ostatnim czasie zgłasza się do mnie wielu klientów z zapytaniem o najnowszy projekt opublikowany przez Ministerstwo Finansów. Nowe rozporządzenie będzie obowiązywać od 31 października tego roku. Dotyczy ono wniosku składanego o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych. Zmiany tego rodzaju wynikają z wymogów narzuconych przez Unię Europejską w Dyrektywie AML V, a państwa członkowskie muszą wskutek tego w zakresie walut wirtualnych wprowadzić obowiązek uzyskania zezwolenia lub rejestracji. Kto powinien uzyskać wpis do rejestru walut wirtualnych? Jakie wymogi trzeba spełnić, aby uzyskać wpis? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

Kto musi uzyskać wpis do nowego rejestru?

 

Rejestr będzie dotyczył przede wszystkim podmiotów świadczące usługi wymiany pomiędzy walutami fiducjarnych i wirtualnymi. Zgodnie z przepisami mowa o świadczeniu usług wynikających z art. 2 ust. 1 pkt 12 Ustawy o AML. Oznacza to, że wpisowi do rejestru będą podlegać podmioty, które zajmują się:

  • wymianą przy użyciu walut wirtualnych i środków płatniczych,
  • pośrednictwem w takiej wymianie,
  • wymianą związaną bezpośrednio z walutami wirtualnymi,
  • obsługą rachunków pozwalających na przeprowadzanie transakcji i wymianę. 

 

Czy wpis do rejestru będzie ograniczony formą prawną działalności?

 

W zakresie wykonywania działalności forma prawna nie będzie miała znaczenia. Każdy podmiot prowadzący biznes w branży walut wirtualnych będzie zobowiązany do uzyskania stosownego wpisu do Rejestru. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, osób prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

 

Wpis do rejestru – jakie są wymogi?

 

Zanim rozpoczniesz prowadzenie działalności w branży konieczne stanie się spełnienie kilku warunków. Jako przedsiębiorca nie uzyskasz wpisu do rejestru, jeśli wcześniej byłeś karany za przestępstwa związane z obrotem gospodarczym, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i fałszowaniem dokumentów. W przypadku osoby prawnej niekaralność będą musieli wykazać członkowie zarządu, osoby uprawnione do reprezentacji i wspólnicy. Natomiast przy jednoosobowej działalności gospodarczej będzie do tego zobowiązana osoba fizyczna. Ponadto wymienione osoby będą zobligowane do wykazania, że posiadają wiedzę oraz doświadczenie związane z obrotem walutami wirtualnymi. Wystarczy jednak w tym celu ukończyć szkolenie bądź odpowiedni kurs lub udokumentować wykonywanie przez minimum 6 miesięcy czynności związanych walutami wirtualnymi.

 

Do kiedy trzeba wpisać się do Rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych?

 

Jeśli prowadzisz już działalność związaną np. z kryptowalutami to będziesz miał 6 miesięcy na to, aby dostosować się do wymogów od 31 października. Wniosek razem z oświadczeniami o wpis do rejestru zostanie rozpatrzony w terminie 14 dni. 

 

Zupełnie nowy próg kwotowy dotyczący transakcji

 

Wraz z rejestrem w życie wejdzie również obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w ramach transakcji okazjonalnych przeprowadzanych z wykorzystaniem waluty wirtualnej powyżej 1000 EUR. Aktualnie przepisy nie przewidują zastosowania takiego rozwiązania do transakcji kryptowalutowych. Wraz z wejściem rejestru jednak ulegnie to zmianie, a progi kwotowe zostaną ujednolicone dla transakcji przeprowadzanych w walutach wirtualnych, jak i tradycyjnie.

 

Prowadzisz kantor kryptowalut lub inną działalność?

 

Jeśli obawiasz się nadchodzących zmian to jedno jest pewne – z perspektywy praktycznej prowadzenie biznesu w branży będzie zdecydowanie bardziej skomplikowane. Zapytania dotyczące nadchodzących zmian i rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych to temat numer jeden wśród przedsiębiorców. Klienci obawiają się jak to wpłynie na ich firmę. Jeśli masz wątpliwości to przyjdź i skonsultuj swoją sprawę. Każda jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Wspólnie opracujemy strategię, plan działania, a po mojej stronie zostaną wszelkie formalności.

 

Autor: Maciej Grzegorczyk