Co jeśli mam nieujawnione zyski z kryptowalut?

18 lipca 2022
/ Maciej Grzegorczyk

Obowiązek podatkowy to w pewien sposób nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem warunków określonych w ustawach. Przykładem w tym zakresie będzie art. 19a Ustawy o podatku od towarów i usług czy też dowolny inny przepis, który powoduje konieczność poniesienia ciężarów i świadczeń wynikający np. z prowadzenia działalności gospodarczej. Nie inaczej jest w przypadku handlu p2p czy prowadzenia szeroko pojętego biznesu w branży walut wirtualnych. Co jeśli nie rozliczyłeś się ze swoich zobowiązań i posiadasz nieujawnione zyski z kryptowalut? Dowiedz się więcej, właśnie w tym artykule!

 

 

Czym jest dochód z nieujawnionych źródeł?

 

Nieujawnione zyski to pozyskane środki, które nie mają pokrycia w źródłach ujawnionych np. w deklaracji podatkowej. Przykładowo podatnik może wskazać ich niewłaściwą wysokość lub pominąć pewne dochody uzyskane w ciągu roku podatkowego. W obu przypadkach, jeśli organy podatkowe zauważą nieścisłości w rozliczeniach podatkowych, mogą przeprowadzić kontrolę na podstawie m.in. art. 281 Ordynacji podatkowej, wszcząć postępowanie i w efekcie dążyć do nałożenia kary. Jeśli składniki majątku nie mają pokrycia w osiągniętych przychodach, to może zostać wymierzone opodatkowanie według sankcyjnej stawki 75% z art.  25e Ustawy PIT. Z mojego doświadczenia jednak takie kary są bardzo rzadko wymierzane.

 

Kiedy urząd skarbowy może dowiedzieć o nieujawnionych zyskach?

 

Wystarczy, że złożyłeś standardowo oświadczenia PIT z działalności gospodarczej i wskazałeś w nim dochód na poziomie 65 tys. zł. Zdecydowałeś, że nie uwzględnisz w nim swoich zysków z walut wirtualnych. Dodatkowo w tym samym roku postanowiłeś, że Twoją własnością stanie się nieruchomość za około 1,5 mln zł. W takiej sytuacji istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie przeprowadzona kontrola, a Ty zostaniesz zobligowany do udowodnienia, że kapitał za który nabyłeś wspomnianą nieruchomość, pochodzi z legalnych i opodatkowanych dochodów. 

 

Domniemanie niewinności a nieujawnione zyski z kryptowalut

 

Wśród wielu osób, które do mnie trafiają, panuje pewne przekonanie o domniemaniu niewinności, jeśli chodzi o nieujawnione zyski. Niestety dotyczy ono wyłącznie przy postępowaniach karnych. W przypadku spraw podatkowych na podstawie art. 25g Ustawy PIT to po Twojej stronie znajduje się ciężar dowodowy. Oznacza to, że jeśli w Twojej sprawie zostanie wszczęte postępowanie podatkowe lub kontrola, to właśnie Ty będziesz musiał wykazać, że rozliczyłeś się w sposób prawidłowy ze swoich zobowiązań. Konieczne w tym celu jest udowodnienie i wskazanie legalnego źródła pochodzenia zysków.

 

Jaki podatek od kryptowalut zapłacisz w Polsce?

 

Podatek od kryptowalut to 19% od podstawy, naliczane po odjęciu od przychodu kosztów uzyskania. Należy więc wskazać, że niewykazywanie zysków tym zakresie jest nieopłacalne. Warto zaznaczyć, że stawka 19% nie znajduje jednak zastosowania przy rozliczeniu handlu tokenami NFT. Niejednokrotnie nie są wymienialne na prawny środek płatniczy, przez co nie spełniają one warunków definicji waluty wirtualnej z art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy AML. Oznacza to, że większość tokenów niebędących walutą wirtualną, jest rozliczana na zasadach ogólnych.

 

Masz nieujawnione zyski lub wątpliwości w zakresie rozliczenia?

 

Do każdej sprawy należy podejść w sposób indywidualny. Wynika to ze zróżnicowanych okoliczności, które będą wpływać na Twoją sytuację prawną i podatkową. Jeśli masz pytania w sprawie rozliczeń kryptowalut – skontaktuj się ze mną! Postaram się doradzić Ci w kwestii Twoich zobowiązań podatkowych i zaproponuję tak korzystne rozwiązanie Twojego problemu jak to tylko możliwe.

Autor: Maciej Grzegorczyk