Jak rozliczać AirDropy?

14 kwietnia 2023
/ Maciej Grzegorczyk

AirDropy to w dużym uproszczeniu działanie polegające na darmowej dystrybucji kryptowalut w związku z określonym projektem. Najczęściej jest to pewnego rodzaju akcja marketingowa, której głównym celem jest zwiększenie zainteresowania daną inicjatywą. Zasadniczo przyznawane są one nieodpłatnie. Z uwagi na to wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców z branży walut wirtualnych budzi kwestia związana z ich opodatkowaniem. Jak rozliczyć się z otrzymanego AirDropa? Czy można to zakwalifikować jako darowiznę? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

 

 

Czy AirDrop to darowizna?

 

Zasadniczo otrzymanego AirDropa można zakwalifikować jako darowiznę. Tym samym oznacza to wymóg jego opodatkowania. Jednak jak się okazuje, nie zawsze jest to konieczne, gdyż istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z tego obowiązku. Biorąc pod uwagę trzecią grupę podatkową, gdyż najczęściej AirDropy otrzymywane są od osób niespokrewnionych – oznacza zwolnienie do kwoty 5 308 zł. Jednak należy pamiętać, że zwolnienie to obejmuje wszystkie przyjęte przez Ciebie darowizny od jednej osoby w przeciągu 5 lat. Natomiast, jeśli w ciągu roku uzyskałeś kilka darowizn od kilku różnych osób, to wtedy limit ten wynosi 20 868 zł.

 

AirDrop na zyskach kapitałowych

 

W związku z powyższym otrzymując AirDropa, teoretycznie powinieneś zapłacić podatek. Jednak z uwagi na możliwość skorzystania ze zwolnienia, nie należy się tym zbytnio przejmować. Niestety kwestia tego, jak poprawnie rozliczyć AirDrop na zyskach kapitałowych, nie posiada na ten moment ugruntowanej podstawy w postaci stosowanej interpretacji. Natomiast skoro dane tokeny powinny być zwolnione z podatku, to jeśli je sprzedasz po czasie – osiągasz przychód. Wobec tego, czy wartość tej darowizny powinno się uwzględnić w kosztach? Naszym zdaniem tak, ale jest to ryzykowne. Obecnie ze względu na to oczekujemy na darowiznę i zobaczymy, jakiej odpowiedzi w tym zakresie udzieli nam Krajowa Administracja Skarbowa.

 

Czy AirDrop to na pewno darowizna?

 

W większości przypadków AirDropy uznawane są jako darowizna. Jeśli nie podejmujesz żadnych działań w związku z otrzymywaniem tokenów – na pewno można to właśnie w taki sposób zakwalifikować. Natomiast w przypadku, gdy w zamian za kryptowaluty jesteś zobowiązany zostawić swojego maila, dodać komentarz lub wykonać jakąkolwiek inną czynność, to kwestia ta może budzić pewne wątpliwości. W takiej sytuacji mamy do czynienia z katalogiem wynikającym z innych przepisów. Wtedy należy skorzystać z regulacji zawartych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Normy wynikające z treści aktu prawnego wskazują także możliwość zastosowania zwolnienia w związku z działalnością promocyjną danego przedsiębiorcy. Niestety jednak dla osoby, która ten token nabywa – zwolnienie to wynosi jedynie 200 zł.

 

Co zrobić w sytuacji przekroczenia limitu przy AirDrop?

 

Warto zaznaczyć, że w przypadku, gdy otrzymana kwota przekracza ustawowo zasądzony limit – koniecznie będzie uiszczenie podatku. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami występują tutaj 3 progi podatkowe. W konsekwencji, jeśli zostaniesz zobligowany do rozliczenia się z obowiązku podatkowego, to należy do tego wykorzystać druk SD-3. Obecnie nie ma prowadzonych zbyt wielu kontroli w tym zakresie, ale w przyszłości prawdopodobnie mogą się pojawić.

 

Zastanawiasz się, jak rozliczyć AirDrop?

 

Zgodnie z naszym stanowiskiem nabyte AirDropy można zaklasyfikować jako darowiznę i w taki też sposób je rozliczać. Jednak każdy przypadek jest inny, dlatego kwestia ta wymaga indywidualnego podejścia. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie, a ja postaram się udzielić odpowiedzi na Twoje pytania. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Maciej Grzegorczyk