Gdzie i jak założyć konto bankowe pod działalność związaną z kryptowalutami?

20 lipca 2018

Ciągle słychać  o takich przypadkach, że banki zamykają konta podmiotom które zajmują się kryptowalutami.
Pytanie więc jest takie – czy mogą to zrobić, dlaczego mogą to zrobić i czy możemy się przed tym jakoś bronić? Jakie są rozwiązania aby uniknąć takiej sytuacji?

Przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie dlaczego tak się dzieje.

Czyja to wina?

To nie jest wymysł banków, że banki chcą się odciąć od kryptowalut i nie mieć z nimi nic wspólnego.
Z informacji jakie otrzymaliśmy od osób kierującymi tymi bankami, to na nie są prowadzone obecnie naciski ze względu na to, że banki w związku z kryptowalutami nie są w stanie spełniać wymogów w związku z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ta ustawa jest cały czas w fazie rozwojowej, też będziemy mieli kolejną nowelizację, wkrótce możliwe że będzie już 5 dyrektywa AMLowska. Jeśli banki nie są w stanie zidentyfikować pochodzenia tych pieniędzy, z jakich one regionów spływają do podmiotów, a następnie jak podmioty nimi zarządzają, gdzie je wypłacają, jaka jest historia tych transakcji to banki z daleko posuniętej ostrożności, by nie ściągać na siebie ryzyka chociażby KNF wolą wypowiedzieć umowy takim podmiotom.

Jeśli chodzi o przedsiębiorców to nie ma jednego konkretnego przepisu prawnego na którym można byłoby się oprzeć. Z naszych klientów których sprawy zostały zlecone chcemy się opierać na “braku ważnego powodu wypowiedzenia tych umów, pełnomocnictw”. Przy obecnej regulacji jednak szansę powodzenia spraw sądowych są niestety stosunkowo małe.

Dopóki nie będzie lepszych narzędzi prawnych, nie wejdzie najnowsza nowelizacja ustawy to taka sytuacja może być wciąż kontynuowana.

W kwestii konsumentów to takie zachowanie banków może być penalizowane na gruncie kodeksu wykroczeń. Konsumenci jednak raczej idą w stronę założenia sobie nowego konta. W przypadku konsumentów banki nie robią tak szerokiego sprawdzenia do czego konto jest wykorzystywane jak w przypadku przedsiębiorców.

Duży problem pojawia się w sytuacji kiedy przedsiębiorca prowadzi np. działalność gospodarczą w innym zakresie niż kryptowaluty, jednocześnie postanowił dopisać PKD właśnie związane z kryptowalutami i zaczyna działać w tym obszarze. Co więc zrobić w takim przypadku aby konto bankowe wykorzystywane do prowadzenia działalności codziennej nie zostało zamknięte przez “niewielkie ruchy związane z kryptowalutami”. Może się okazać że pomimo tego, że niewielka część działalności dotyczy kryptowalut a jednak bank wypowie umowę. Niestety sytuacja wygląda tak, że bank obawia się tego czy będzie w stanie wykazać “skąd Ty masz te pieniądze”

Przykład: Przedsiębiorca zrobił trading na jakiejś giełdzie kryptowalut, dokonał zamiany jednej kryptowaluty na drugą kryptowalutę i została spieniężona na fiat. Pytanie jakie się nasuwa to takie – z kim Ty zrobiłeś tę transakcję, czy to było z Pakistanu czy też jakiegoś innego regionu z którego potencjalnie w regulaminach zagrożeń mógłby wchodzić w zakres prania pieniędzy, czy też nie. Nawet jeśli będziemy mieli umowy z rzeczywistymi umowami to nadal bank nie będzie miał rzeczywistej możliwości weryfikacji tej skali, typu działalności.

Jakie więc jest rozwiązanie?

Z daleko posuniętej ostrożności należałoby mieć osobne konto pod działalność związaną z kryptowalutami, ale wciąż należy się liczyć z zagrożeniem, że banki również wymieniają pomiędzy sobą informacje

Przepisy ulegną zmianie gdzie w nowej ustawie będziemy mieli do czynienia  z nową definicją podmiotów obowiązanych, gdzie do grupy tych podmiotów będą należeć giełdy kryptowalut oraz kantory internetowe do wymiany kryptowalut. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że w chwili kiedy giełdy, kantory weryfikują swoich klientów zgodnie z nową ustawą, być może wtedy przelew środków na konta bankowe nie będzie powodował tak częstego wypowiadania umów ponieważ kantor lub giełda będzie zmuszona do weryfikacji klienta oraz źródeł pochodzenia dochodu

Czy rozwiązaniem są banki zagraniczne?

Na tą chwilę niestety nadal odpowiedzi sią odmowne. Kancelaria przetestowała jedno rozwiązanie gdzie w grę wchodzi autorski system płatniczy, podpisana umowa z bankiem w Irlandii i przez ten bank jest możliwość obsługi płatności związanych z kryptowalutami. Jednocześnie nie jest to też takie proste, bank współpracuje i daje możliwość, ale tylko przez “ten autorski system”.

Cała prawda o kontach bankowych jest taka, że ze względu brak odpowiednich uregulowań prawnych które z jednej strony zabraniały by bankom wypowiadanie kont, a z drugiej pozwalają klientom na odpowiednią linię obrony. Przedsiębiorca który prowadzi swoją działalność gospodarczą i nawet w niewielkim stopniu dołączył do niej aspekty związane z kryptowalutami musi brać pod uwagę, że jego konto zostanie wypowiedziane.

Rozwiązanie tego problemu zmienia się z minuty na minutę dlatego warto zapytać o obecny stan faktyczny kontaktując się z kancelarią

 

Autor: Maciej Grzegorczyk