Ile osób potrzeba do AML?

15 maja 2023
/ Maciej Grzegorczyk

Wprowadzenie odpowiednich procedur w zakresie AML stanowi podstawę do prowadzenia działalości na rynku kryptowalutowym. Ochrona przed praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu to nie tylko wymóg regulacyjny ze strony GIIF, ale także konieczność z perspektywy możliwej kontroli. W poprzednim materiale omówiłem kwestie związane z oceną ryzyka przy AML. Natomiast w tym artykule postanowiłem przybliżyć nieco temat dotyczący liczby osób potrzebnych do skutecznego wdrożenia i utrzymania procedur Anti-Money Laundering. Na czym to polega? Dowiedz się więcej właśnie tutaj.

 

 

Ustawodawstwo w zakresie obowiązków przy AML

 

W tym zakresie należy skupić się przede wszystkim na trzech istotnych punktach zawartych w Ustawie o AML. Zgodnie z treścią art. 6 przedsiębiorca zobligowany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków. W dalszej kolejności art. 7 wskazuje nam na konieczność oddelegowania osoby, której zadaniem będzie wdrażanie założeń, przewidywanych przez ustawodawcę. Natomiast art. 8 dotyczy stanowiska tzw. oficera AML, do którego powinności należy m.in. składanie zawiadomień. Ponadto powinien on posiadać swojego zastępcę. W związku z powyższym mogłoby się wydawać, że do wdrożenia i utrzymywania procedur AML niezbędne będzie zawarcie współpracy z czterema osobami. Takie stanowisko wyrażają również organy sprawujące kontrolę nad ochroną prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jednak w praktyce sytuacja ta może wyglądać całkiem inaczej.

 

Wdrożenie AML w jednoosobowej działalności gospodarczej i spółkach

 

W gruncie rzeczy, jeśli prowadzisz działalność jako JDG – zasadniczo nie będzie problemu ze zleceniem wszystkich ustawowych obowiązków jednej osobie. Dotychczas nie spotkaliśmy się z jakimikolwiek utrudnieniami lub sankcjami w tym zakresie. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku spółek. Wynika to z faktu, iż w ramach tej formy prawnej możliwe jest oddelegowanie obowiązków zawartych w art. 6 i 7 Ustawy AML jednej osobie, gdyż żaden przepis jasno tego nie zakazuje. Organy jedynie chciałby, aby zadania te zostały rozłożone na dwa różne stanowiska. Jednak, jeśli chodzi o art. 8 wspomnianej Ustawy, to przy spółkach faktycznie konieczne będzie zawarcie współpracy z dwiema osobami.

 

Na czym polega zatrudnienie oficera AML?

 

Treść art. 8 wskazuje na konieczność “wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za zgodność z ustawą działalności instytucji obowiązanej”. Dotychczas uważaliśmy, iż jeśli występuje tutaj słowo “pracownik” to niezbędne będzie zawarcie z nim współpracy na zasadach umowy o pracę. Wystosowaliśmy w tym zakresie wiele zapytań w stronę Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Niestety, nie otrzymaliśmy jednoznacznej odpowiedzi. Wobec tego postanowiliśmy wdrażać na to stanowisko osoby w ramach umowy zlecenie. W ogólnym uproszczeniu nie jest to pracownik, a jedynie ktoś bezpośrednio niepowiązany z firmą. Często wielu przedsiębiorców dokonuje zatrudnienia na zasadach B2B, tym samym wyznaczając innego przedstawiciela jako ich oficera AML. Z kolei on sam niejednokrotnie nie posiada żadnego zastępcy, gdyż przepisy jasno nie narzucają takiego obowiązku. W takim przypadku przy spółkach wystarczyłoby nawiązać współpracę wyłącznie z dwiema różnymi osobami. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w razie kontroli może zostać to zakwestionowane. 

 

W mojej opinii naruszenie tych obowiązków nie będzie skutkowało karą. Miałem okazję przyjrzeć się już wielu protokołom kontrolnym i orzeczeniom GIIF, z których wynikało, że organy odstępują od wymierzenia sankcji, gdyż uchybienia są niewielkie. Ponadto wystosowywanie są jedynie zalecenia, mówiące o tym, co należy zrobić, aby sytuacja została doprowadzona do należytego porządku. W związku z tym to Ty sam decydujesz, jaką ilość osób chcesz zatrudnić.

 

Zastanawiasz się, ile osób zatrudnić do AML?

 

W takim razie proponuję kontakt mailowy. W treści wiadomości przedstaw szczegółowo swoją sytuację, a jeśli to możliwe – dołącz również wszelką dokumentację, która może być związana z tą sprawą. Przeanalizuję Twoją sprawę, a następnie przedstawię najlepsze potencjalne rozwiązanie problemu. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Maciej Grzegorczyk