KryptoAML – szkolenie z zakresu walut wirtualnych cz. 3

18 października 2022
/ Maciej Grzegorczyk

Na przestrzeni ostatnich kilku lat kryptowaluty stały się jednym z popularniejszych kierunków inwestycyjnych. Wobec tego z uwagi na zwiększające się z każdym rokiem zainteresowanie przedsiębiorców prowadzeniem działalności w branży kryptowalutowej – otoczenie prawne związane z wirtualnymi aktywami ciągle się kształtuje. Zauważalne są również kontrole ze strony organów państwowych. Zważywszy na to, przygotowałem trzecią część szkolenia, które dotyczy kar pieniężnych wynikających z treści ustawy AML. Krótkie wprowadzenie do poprzednich części KryptoAML znajdziesz tutaj: część 2, część 1.

 

 

Czego nauczysz się z trzeciej części szkolenia KryptoAML?

 

W poprzednich częściach zająłem się omówieniem podstawowych zagadnień z zakresu aktualnych oczekiwań ze strony GIIF-u w stosunku do przedsiębiorców, prowadzących działalność na rynku kryptowalutowym. Podzieliłem się również 50 praktycznymi radami wynikającymi z moich doświadczeń związanych z branżą krypto. W trzeciej części natomiast postanowiłem poruszyć kwestię dotyczącą kar pieniężnych za niedotrzymanie AML.

 

W ostatnim czasie ING otrzymało karę 21 mln zł z zakresu naruszeń przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Naruszenia te wynikały z wielu różnych przesłanek. Tego typu obciążenia pieniężne nakłada się na instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1-5, 7011, 24 i 25. Natomiast kwestie dotyczące firm kryptowalutowych zawarte zostały w pkt 12. Wobec tego jest to podstawa prawna, zgodnie z którą na firmy, takie jak banki mogą zostać nałożone sankcje sięgające do nawet 5 mln EUR. Jeśli chodzi o firmy kryptowalutowe – nie znajdują się one w treści wyżej wymienionych punktów. Jaką zatem należy zastosować do nich podstawę prawną?

 

Z czym wiążą się kary na inwestorów z branży krypto wynikające z ustawy AML?

 

Istnieje jeszcze jedna podstawa prawna, która stanowi o tym, że firmy krypto mogą otrzymać karę pieniężną. Jednak odbywa się to na podstawie znacznie innych przesłanek. Z uwagi na to, jeśli doszło do jakichkolwiek naruszeń, to Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) uprawniony jest do nałożenia sankcji na przedsiębiorcę, której wysokość może sięgać nawet do dwukrotności kwoty korzyści osiąganej bądź straty uniknionej. Natomiast w przypadku, gdy obliczenie i wyznaczenie konkretnej sumy jest niemożliwe – obciążenie należy wyznaczyć do wysokości równowartości kwoty 1 mln EUR.

 

Jakie inne kary oprócz pieniężnych nakłada ustawa AML?

 

Oprócz możliwości zastosowania kar pieniężnych ze strony organów państwowych tym, co dodatkowo może obciążyć sankcjonowane podmioty, to podanie do publicznej wiadomości informacji o ukaraniu. Dodatkowo może być to również nakaz zaprzestania określonego zachowania. Przykładowo od teraz pewne jednostki nie mogą dokonywać weryfikacji wymienionym przez organ dokumentem. W mojej opinii GIIF nie może wykonać wykreślenia z rejestru walut wirtualnych, a także nie może zabronić piastowania stanowisk kierowniczych. Jednak mimo wszystko wskazane kary pieniężne – potencjalnie mogą znaleźć zastosowanie w rzeczywistości. Natomiast są to jedynie przypuszczenia, a odpowiedź na nie uzyskamy z dalszej praktyki. 

 

Szkolenie KryptoAML – jak otrzymać szkolenie?

 

W celu otrzymania dostępu do szkolenia skontaktuj się ze mną (maciej.grzegorczyk@khg.pl) – prześlę Ci odpowiedni link do materiałów. Koszt jednego szkolenia to 150 zł netto. Wobec tego, jeśli masz pytania – zapraszam do kontaktu (mailowego). Postaram się odpowiedzieć na przedstawione przez Ciebie wątpliwości, a także udzielić rady na każdym etapie działalności.

Autor: Maciej Grzegorczyk