Jak przeprowadzić tokenizację przedsiębiorstwa?

9 stycznia 2020

Przeprowadzenie tokenizacji przedsiębiorstwa, czy też tokenizacji projektu bądź spółki w praktyce sprowadza się do tego samego. Chodzi o zebranie środków na sfinansowanie inwestycji. Finalnie celem może być stworzenie takiej konstrukcji, która w przyszłości da nabywcom prawo do czerpania z niej zysków (tokenady, która jest odpowiednikiem dywidendy) bądź da nabywcom tokeny mające swą użyteczność w tworzonej platformie. Są różne rodzaje tokaniezacji, aczkolwiek wszystko sprowadza się do rozróżnienia pomiędzy tokenami security, a utility.

 

W tym artykule jednak chciałbym zająć się jak przeprowadzić tokenizację pod względem wyboru jurysdykcji. Sam skupiam się na tym, aby treści z których korzystam były jak najbardziej syntetyczne pod względem informacji, dlatego poniżej znajdziecie same konkrety jakie opcje ja daję przy tokenizacji. Rozwinięcie tych opcji będzie znajdowało się w osobnych artykułach.

 

  1. Tokenizacja przez Prostą Spółkę Akcyjną

+ pełna zgodność z prawem

+ możliwość założenia rachunku bankowego

– możliwość wypowiedzenia tego rachunku bankowego

– potencjalnie tokeny nie powinny trafić na giełdę do obrotu

– niepewność prawa w Polsce

 

  1. Tokenizacja przez polską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

+ zgodność z prawem pod względem opinii grupy ds. blockchain przy KNFie

+ tańsze i prostsze do prowadzenia niż Prosta Spółka Akcyjna

+ tokeny mogą być na giełdzie

+ możliwość założenia rachunku bankowego

– możliwość wypowiedzenia tego rachunku bankowego

– ryzyko interpretacji naruszenia przepisów karnych z kodeksu spółek handlowych

– niepewność prawa w Polsce

 

  1. Tokenizacja przez spółkę estońską

+ zgodność z prawem (oprócz podatków)

+ potencjalna możliwość założenia rachunku bankowego

– ograniczenie do 2,5 mln euro

– drogo

– przepisy się zmieniają w marcu 2020 r. i będzie więcej obowiązków

– problemy z prawem podatkowym

 

  1. Tokenizacja przez spółkę cypryjską

+ zgodność z prawem (oprócz podatków)

– ograniczenie do 5 mln euro

– drogo

– brak możliwości założenia rachunku bankowego

– problemy z prawem podatkowym

– słaby PR

 

  1. Tokenizacja przez spółkę dubajską

+ brak księgowości i podatków

– dubaj wymienia informacje z Polską

– brak możliwości założenia rachunku bankowego przy najtańszej opcji spółki

– problemy z prawem podatkowym

 

  1. Tokenizacja przez spółkę dubajską przy wykorzystaniu spółki polskiej

+ brak księgowości i podatków po stronie dubajskiej

+ inwestorzy czują się zabezpieczeni wobec istnienia również polskiego podmiotu

– dubaj wymienia informacje z Polską

– brak możliwości założenia rachunku bankowego przy najtańszej opcji spółki

– problemy z prawem podatkowym

 

  1. Tokenizacja przez spółkę karaibską

+ brak księgowości i podatków

+ brak wymiany informacji z Polską

– słaby PR

– problemy z prawem podatkowym

– brak możliwości założenia bezpiecznego rachunku bankowego

 

 

Jesteś zainteresowany przeprowadzeniem tokenizacji swojego projektu? Można zrobić opcje mieszane, gdyż zazwyczaj sprowadza się wszystko do tego aby dobrać opcje do swoich potrzeb. W razie czego zapraszam do kontaktu.

Autor: Maciej Grzegorczyk