Czy prowadząc firmę kryptowalutową, należy zarejestrować się do VAT?

28 października 2022
/ Marta Grzegorczyk

Zasadniczo w Polsce działalność związana z handlem kryptowalutami zwolniona jest z konieczności opłaty VAT. Wobec tego jako przedsiębiorca nie jesteś zobowiązany do rejestracji z perspektywy podatku od towarów i usług. Wynika to z faktu, że w przypadku aktywów cyfrowych masz możliwość zastosowania zwolnienia z VAT, jeśli posiadane przez Ciebie tokeny wpisują się w wymogi zawarte w treści definicji walut wirtualnych zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy AML. Natomiast w niektórych okolicznościach mimo wszystko o wiele korzystniejsze okazuje się jednak uzyskanie statusu czynnego podatnika VAT. Kiedy zatem należy tego dokonać i na jakich zasadach? Dowiesz się tego w materiale zaprezentowanym przez Martę Grzegorczyk, autorka kryptoksiegowosc.pl.

 

 

Kiedy warto dokonać rejestracji jako czynny podatnik VAT?

 

Uzyskanie statusu czynnego podatnika VAT jest korzystne w sytuacji, gdy prowadzona przez Ciebie działalność polega w głównej mierze na przeprowadzaniu zagranicznych transakcji i zamawianiu towarów spoza granic Polski. Wobec tego, jeśli np. dokonujesz zakupu platformy na Discord bądź chmury ze źródłem zlokalizowanym w USA – niezbędne będzie naliczenie podatku od towarów i usług. Osoba zarejestrowana jako podatnik VAT uprawniona jest z kolei do jego odliczenia. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ma charakter neutralny oraz nie tworzy on nadprogramowego obciążenia. Natomiast w przypadku, gdy nie zobligowałeś się do opłaty VAT – po Twojej stronie wciąż znajduje się konieczność rozliczenia się z podatku od towarów i usług, jednak nie posiadasz możliwości uniknięcia jego zapłaty.

 

Na jakiej podstawie można odliczyć VAT?

 

W tym przypadku istotnym aspektem jest tzw. zasada neutralności VAT. Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnik uprawniony jest do redukcji wartości podatku należnego o sumę podatku naliczonego. Należy w tej kwestii jednak pamiętać o konieczności realizacji określonych wymogów prawnych. Wobec tego oferowane przez Ciebie produkty lub usługi powinny wiązać się z przeprowadzanymi przez Ciebie czynnościami, które podlegają opodatkowaniu. Tutaj przykładem może być przytoczony Discord, który pozwoli Ci na m.in. zebranie zainteresowanego community w związku z określonym projektem tokenizacyjnym. Może być to również chmura, pozwalająca na przetrzymywanie danych. Co ważne, niezbędne w tym zakresie będzie posiadanie stosownej faktury. Ta z kolei posłuży jako dowód zakupu oraz będzie pełnić funkcję dokumentu, który uprawni Cię do odliczenia VAT.

 

Definicja walut wirtualnych a zwolnienie z VAT

 

Wielu moich klientów prowadzących działalność związaną z obrotem kryptowalutami, zwolnionych jest z obowiązku uiszczania podatku VAT. Zgodnie z treścią definicji walut wirtualnych, są one cyfrowym odwzorowaniem wartości akceptowanych jako narzędzie wymiany. Pozostają także wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze. Natomiast nie każdy token wpisuje się w wymogi zawarte w art. 2 ust. 2 pkt 26. Z uwagi na to nie można jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie krytpowaluty mogą zostać zwolnione z VAT. Co warto podkreślić, na wspomniany obowiązek podatkowy nie składają się np. transakcje i pośrednictwo związane z cyfrowymi aktywami, które stosowane są jako środki płatnicze. W tym przypadku konieczność rejestracji jako czynny podatnik VAT, determinowana jest przez charakter Twojego przedsiębiorstwa.

 

W jakiej sytuacji należy płacić podatek od towarów i usług przy kryptowalutach?

 

Zwolnienie z konieczności opłaty podatku VAT nie jest możliwe w każdym przypadku. Obowiązek rozliczenia się z podatku od towarów i usług może być związany z podmiotem, zajmującym się emisją tokenów w zakresie zamkniętej usługi. Obrót w ramach presale jest jednoznaczny, z tym że tokena nie wprowadzono jeszcze na giełdę. Wobec tego nie istnieje możliwość wymiany go na prawne środki płatnicze.

 

Zastanawiasz się, czy warto zostać czynnym podatnikiem VAT?

 

W wielu przypadkach, jako przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z obrotem walutami cyfrowymi – nie masz obowiązku rejestracji do VAT. Jednak każdy biznes jest inny, dlatego niezbędne w tej sytuacji jest indywidualne podejście. Jeśli masz jakiekolwiek pytania – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie, a ja zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Maciej Grzegorczyk