MiCA przegłosowana – od kiedy zacznie obowiązywać?

20 kwietnia 2023
/ Maciej Grzegorczyk

MiCA to temat numer jeden z perspektywy branży kryptowalut. Rozporządzenie Markets in Crypto-assets wprowadzi już w przyszłości znaczne zmiany w zakresie europejskiego rynku aktywów cyfrowych. Nowe regulacje obejmą m.in. stablecoiny, a także emitentów innych kryptowalut i dostawców usług kryptowalutowych. Trzeba przyjąć, że na przestrzeni kilku kolejnych lat konieczne będzie dostosowanie się do kolejnych wymogów, a także pakietu obowiązków związanych z wejściem w życie poszczególnych zapisów MiCA. Kiedy jednak to nastąpi? Jakie daty są istotne i na co należy zwrócić szczególną uwagę? Dowiedz się więcej na ten temat, właśnie w tym artykule.

 

 

Kiedy wejdą w życie regulacje rozporządzenia MiCA?

 

W tym zakresie publikacja Rozporządzenia ma nastąpić do końca czerwca 2023, a wejście w życie planowane jest na lipiec 2024 r. po 12-miesięcznym okresie. Nowe przepisy będą jednak stosowane stopniowo. Oznacza to, że przepisy MiCA dotyczące stablecoinów zaczną obowiązywać w lipcu 2024 roku, a regulacje obejmujące emitentów innych kryptowalut i dostawców usług kryptowalutowych zaczną obowiązywać dopiero w styczniu 2025 r., wraz z przepisami dotyczącymi transferu funduszy.

 

Rozporządzenie MiCA zostało przegłosowane 517 głosów opowiedziało się za nowym systemem licencjonowania kryptowalut, przy 38 głosach sprzeciwu i 18 nieobecnych. Parlament Europejski głosował również w proporcji 529 głosów za i 29 przeciw, jeśli chodzi o Rozporządzenie o transferze funduszy (TFR), które wymaga od dostawców identyfikacji klientów oraz beneficjentów w celu powstrzymania prania pieniędzy.

 

Czego dotyczy MiCA?

 

Regulacje szczegółowo omówiłem w artykule, który znajdziesz pod tym linkiem. Na ten moment jednak zaktualizuję ten temat z perspektywy bieżącego głosowania i debaty nad treścią rozporządzenia. Docelowo MiCA wprowadzi kryptowaluty do przestrzeni regulowanej w sposób bardziej restrykcyjny. Nowe przepisy obejmą m.in. ryzyko związane z ochroną konsumentów, integralnością rynku i stabilnością finansową. Wprowadzone zostaną zasady zapobiegające nadużyciom na rynkach kryptowalut, takim jak np. manipulacje rynkowe. Natomiast najbardziej istotnym elementem jest implementowanie regulacji obejmujących tzw. “dostawców usług kryptowalutowych” w zakres przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

 

Przepisy związane z dostawcami usług kryptowalutowych i emitentami

 

Wedle MiCA, dostawcy usług kryptowalutowych czyli m.in tacy jak: dostawcy portfeli lub giełdy krypto będą musieli mieć siedzibę na terenie UE. Dodatkowo będą oni upoważnieni i nadzorowani na podstawie decyzji krajowych organów nadzoru. Rozporządzenie pozwoli upoważnionym dostawcom usług kryptowalutowych na wykonywanie usług w całej Unii Europejskiej. W zamian jednak podmioty zostaną podporządkowane rygorystycznym zasadom przeciwdziałania wykorzystywaniu informacji poufnych, manipulacjom rynkowym, a także zarządzania ryzykiem. 

 

Dodatkowo transfer funduszy będzie wymagał od wszystkich dostawców usług kryptowalutowych uznanych w ramach MiCA, aby zawierały one informacji zarówno o nadawcy, jak  i beneficjencie do transferów kryptowalut. Wymóg pozostaje w pełnej zgodzie z standardami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy dotyczącymi kryptowalut (FATF) w zakresie 16. zalecenia. MiCA pozostaje więc w korelacji z Rozporządzeniem TFR (III lub IV kwartał 2024 r.), które w art. 4 będzie zobowiązywać dostawców usług w zakresie kryptowalut do pobierania danych, takich jak:

  • nazwisko/nazwa płatnika;
  • numer rachunku płatniczego płatnika
  • adres płatnika, numer urzędowego dokumentu osobistego, numer identyfikacyjny klienta lub data i miejsce urodzenia,
  • nazwisko/nazwa odbiorcy,
  • numer rachunku płatniczego odbiorcy.

 

Zastanawiasz się w jaki sposób MiCA wpłynie na Twój biznes?

 

W takim wypadku proponuję Ci, abyś skontaktował się ze mną mailowo. Prowadzę współpracę z szerokim spektrum przedsiębiorców z branży walut wirtualnych – opisz mi więc swoją działalność i następnie dotyczące niej wątpliwości. Postaram się zapewnić Ci nie tylko możliwie najbardziej korzystne rozwiązanie, ale również kompleksową usługę prawną w zakresie kryptowalut. Zapraszam do kontaktu.

 

Autor: Maciej Grzegorczyk