10 najważniejszych rzeczy o MiCA

16 sierpnia 2022
/ Maciej Grzegorczyk

Kryptowaluty na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat stały się istotną częścią rynku finansowego. Coraz większa liczba państw wprowadza w związku z tym przepisy regulujące materię aktywów cyfrowych. Działania legislacyjne prowadzone są zarówno na szczeblu krajowym, jak i ponadnarodowym. Pod koniec czerwca Unia Europejska ostatecznie uzgodniła tymczasową wersję ram Rozporządzenia Markets in Crypto Assets (MiCA), którego pełny tekst nie został jeszcze ujawniony i musi zostać zatwierdzony przez Radę UE oraz Parlament. Po tym nastąpi okres 18 miesięcy, zanim wejdzie w życie w 2024 r. Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Czym jest MiCA? Dowiedz się więcej – właśnie w tym artykule!

 

 

Stablecoiny z perspektywy MiCA

 

Rozporządzenie MiCA będzie miało istotny wpływ na stablecoiny. Regulatorzy podjęli taką decyzję wskutek zdarzeń związanych z algorytmicznym TerraUST i tokenem zarządzającym LUNA w maju 2022 roku. W dziennym wolumenie obrotu dla stablecoinów zostanie ustanowiony limit 200 mln EUR. W przypadku stablecoinów z ponad 10 milionami użytkowników lub wartością 5 miliardów EUR w obiegu, nadzór przypadnie Europejskiemu Urzędowi Bankowemu (EBA).

 

Crypto Asset Service Providers (CASPs)

 

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i EBA będą odpowiedzialne za monitorowanie rynków kryptowalut oraz będą miały prawo do interwencji w ściśle określonych sytuacjach. Unia Europejska zakłada również utworzenie organu oddelegowanego do nadzoru nad centralnym rejestrem dostawców usług w zakresie kryptowalut. Taką rolę będą pełnić CASPs oddelegowane do spraw związanych z kryptoaktywami. Przewidywana jest również procedura uproszczona dla krajów, które obecnie posiadają już regulację z zakresu aktywów cyfrowych.

 

MiCA – KYC od 1 EUR

 

Aktualnie nie ma konieczności stosowania procedur Know Your Client (KYC) do 1000 EUR, jeśli nie występują żadne podejrzenia w stosunku do klienta przeprowadzającego transakcję. W przyszłości próg ten zostanie obniżony i już od 1 EUR niezbędne będzie weryfikowanie każdej operacji i w rezultacie korzystanie ze środków bezpieczeństwa finansowego. W znacznym stopniu wpłynie to na anonimowość – szczególnie pod kątem wymiany kryptowalut na waluty FIAT.

 

DeFi i NFT

 

Zdecentralizowane finanse (DeFi) i niefunkcjonalne tokeny (NFT) nie zostały objęte obszarem legislacji MiCA. UE nie wyklucza jednak, że kolejne akty w przyszłości nie zajmą się regulowaniem tych sektorów oddzielnie. NFT z frakcyjną własnością wchodzą jednak w zakres obowiązywania rozporządzenia.

 

Kto będzie będzie zobowiązany do rejestracji w unijnym rejestrze kryptowalut?

 

Rozporządzenie posługuje się pojęciem “dostawca usług kryptowalutowych/kryptoaktywowych”. W definicję wpisuje się każda osoba, której zajęcie lub działalność gospodarcza polega na świadczeniu jednej lub więcej usług kryptowalutowych na rzecz osób trzecich na zasadach zawodowych. Oznacza to, że rejestracji podlegają podmioty, które świadczą usługi wymiany walut wirtualnych na prawne środki płatnicze czy też prowadzące rachunki, na których przechowywane są waluty wirtualne. Ponadto MiCA przewiduje nową kategorię podmiotów, czyli “świadczących usługi doradcze w zakresie kryptowalut”. W ten katalog będą wpisywać się głównie różnego typu doradcy nakłaniający do inwestycji w obszarze aktywów cyfrowych.

 

Whitepapery z perspektywy Rozporządzenia MiCA

 

Emitenci kryptowalut wedle MiCA będą musieli najpierw opublikować białą księgę (w języku angielskim lub języku urzędowym państwa UE), która musi zawierać podstawowe informacje na temat charakterystyki, praw i obowiązków oraz technologii i projektu bazowego. Whitepaper musi zostać udostępniony organom co najmniej 20 dni przed rozpoczęciem sprzedaży bądź startu danego projektu, jednak nie podlega zatwierdzeniu.

 

Więcej informacji znajdziesz na moim kanale – Kryptoprawo (opis po kliknięciu)

 

Po opublikowaniu na stronie internetowej emitenta może on być wprowadzany do obrotu w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Państwa członkowskie muszą również zapewnić, że emitenci kryptowalut będą ponosić odpowiedzialność na mocy prawa krajowego za informacje zawarte w whitepaper.

 

Kto nie będzie mógł świadczyć usług na terenie UE?

 

Firmy spoza Unii Europejską stracą możliwość oferowania usług z zakresu kryptowalut na terenie UE. Firmy z Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na ten moment nie zostały jeszcze uwzględnione w Rozporządzeniu MiCA.

 

Czy MiCA przewiduje kary za brak podporządkowania się regulacjom?

 

W przypadku naruszenia przepisów właściwe organy mogą nałożyć sankcje pieniężne do 5 mln EUR lub 3% rocznego obrotu w przypadku osób prawnych lub 700 tys. EUR w przypadku osób fizycznych. Jest to odrębne od sankcji wynikających z prawa krajowego, które pozostają w mocy.

 

Prowadzisz firmę w branży kryptowalut?

 

W takim przypadku, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania jak przystosować się do nadchodzących zmian – skontaktuj się ze mną! Postaram doradzić Ci jakie zmiany mogą być korzystne lub wręcz konieczne z perspektywy prowadzenia interesów. Zapraszam do kontaktu!

 

Autor: Maciej Grzegorczyk