Kiedy musisz sprawdzić adres portfela kryptowalutowego?

12 lipca 2023
/ Maciej Grzegorczyk

Obecnie ze względu na rosnące zainteresowanie inwestycjami w waluty wirtualne, do ich otoczenia prawnego regularnie wprowadzane są nowe przepisy. W efekcie w ostatnim czasie z uwagi nowelizacje wynikające z Rozporządzeń MiCA i TFR wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców z branży krypto budzi kwestia związana adresem porftela kryptowalutowego. Mowa tutaj m.in. o konieczności monitorowania adresów zarówno nadawców, jak i beneficjentów danej transakcji. Kwestię tę reguluje tzw. zasada Travel Rule zaimplementowana przez Rozporządzenie TFR. Na czym to polega? Kto jest zobowiązany do weryfikacji portfela kryptowalutowego? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

 

 

Rozporządzenie TFR – Travel Rule

 

Rozporządzenie TFR wejdzie w życie 30 grudnia 2024 roku. Zasadniczo pozostało jeszcze stosunkowo dużo czasu, zanim będzie w pełni stosowane. Jednak w przypadku instytucji płatniczej Clear Junction mamy już do czynienia z pierwszymi pytaniami w stronę klientów w zakresie implementacji zasady Travel Rule, którą wprowadza właśnie TFR. Polega ona na tym, że jeśli dokonujesz transferu z zastosowaniem sieci DLT, to musisz zapisać adres rozproszonego rejestru. W przypadku, gdy przeprowadzasz transfer, w którym nie wykorzystujesz sieci DLT – wówczas również należy to zrobić. Wobec tego, mimo że nie następuje przesył po sieci DLT, to i tak Twoim obowiązkiem jest poznać numer portfela kryptowalutowego inicjatora transakcji.

 

Co, jeśli nie wykorzystujesz do transferu sieci DLT?

 

W sytuacji, gdy nie dochodzi do transferu po sieci DLT, czyli np. mamy transakcję w ramach P2P, to z perspektywy Rozporządzenia TFR – na zasadzie odstępstwa od zasady ogólnej wystarczające będzie, jeśli zapiszesz niepowtarzalny identyfikator transakcji. Zasadniczo przedsiębiorcy nakładają go na przeprowadzane transakcje w celu identyfikacji każdej z nich. W konsekwencji osoby handlujące na P2P nie powinny martwić się bezwzględną koniecznością zbierania informacji o portfelach kryptowalutowych, gdyż Rozporządzenie TFR zapewnia wyjątek od reguły.

 

Transfer na ponad 1 tys. euro

 

Przy transferach, których wartość przekracza 1 tys. euro, Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, czy dany portfel kryptowalutowy jest własnością inicjatora transakcji bądź jest przez niego kontrolowany. Obecnie nie wiadomo, w jaki sposób należy to poprawnie wykonać, gdyż dotychczas nie zostało to jeszcze uregulowane. W mojej opinii nie będą to zbytnio restrykcyjne wymogi, jak np. konieczność osobistego stawiennictwa w miejscu zamieszkania właściciela portfela i sprawdzenie, czy posiada on do niego klucze. Niezbędne jest wypracowanie ogólnej procedury, obowiązującej wszystkich w tym zakresie.

 

Jak sprawdzić, czy dany portfel kryptowalutowy należy do danej osoby?

 

Mimo braku regulacji najważniejsze jest to, by podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa i dokonać oceny w kwestii tego, czy określony portfel kryptowalutowy jest własnością danej osoby. W tym celu jednym z rozwiązań może być poproszenie inicjatora transakcji o przelanie konkretnej kwoty na inny portfel, aby mieć dowód, że inwestor ma nad nim kontrolę. Prawdopodobnie o tego rodzaju sposobach weryfikacji będziemy myśleć w przyszłości, wspólnie ustalając jej zasady.

 

TFR a obowiązek monitorowania transakcji

 

Rozporządzenie TFR wprowadza dodatkowo obowiązek monitorowania transakcji “w stosownych przypadkach”. Jednak tutaj także nie zostało doprecyzowane, kiedy mamy z nimi do czynienia. Zapewne należy będzie odnosić się do wysokich wolumenów. Polega to na tym, że jeśli robisz transakcję na 50 tys. euro – po jej realizacji również powinieneś ją zweryfikować pod kątem pozyskania danych inicjatora i beneficjenta. Ponadto za brak dopełniania powyższych obowiązków przewidywane są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary.

 

Zastanawiasz się jak Rozporządzenie MiCA i TFR wpłynie na Twój biznes?

 

W takim razie napisz do mnie wiadomość e-mail, w której przedstawisz swoje wątpliwości. Z mojej strony postaram się zaproponować Ci jak najbardziej optymalne rozwiązanie dla Twojego biznesu. Obecnie prowadzę regularną współpracę z kantorami kryptowalut oraz przedsiębiorcami z sektora walut wirtualnych w zakresie tego, jak Rozporządzenie MiCA i TFR wpłynie na ich funkcjonowanie w branży krypto. Jeśli masz jakiekolwiek pytania w tym zakresie – zapraszam do kontaktu.

Autor: Maciej Grzegorczyk