Czy Minister Finansów nam odpowie, kiedy trzeba wpisać się do rejestru krypto?

29 czerwca 2023
/ Maciej Grzegorczyk

Wraz z dynamicznym rozwojem technologii blockchain i kryptowalut, pojawia się coraz więcej pytań dotyczących regulacji i obowiązków związanych z kryptoaktywami. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy i kiedy powinni dokonać wpisu do Rejestru walut wirtualnych, aby spełniać wymagania prawne i podatkowe. Kwestię tego, jak przyśpieszyć rejestr poruszyłem w artykule pod tym linkiem. Jednak obecnie, mimo rosnącego zainteresowania, istnieje znaczna niepewność co do konkretnych przepisów i wytycznych. Z uwagi na to zwróciliśmy się do Ministra Finansów z wnioskiem o interpretację odnośnie do tego, kiedy prowadzona działalność, zaczyna wypełniać znamiona działalności gospodarczej. Jakie stanowisko wystosowały organy w tej sprawie? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

 

 

O co chodzi z wpisem do Rejestru walut wirtualnych?

 

Zasadniczo, jeśli zajmujesz się sprzedażą kryptowalut np. w trybie P2P lub na żywo – w pewnym momencie zaczniesz wypełniać znamiona działalności gospodarczej. Zważywszy na to, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powinieneś złożyć wniosek o wpis do Rejestru walut wirtualnych. Co ciekawe, wedle prawa przedsiębiorców w przypadku, gdy masz wątpliwości, co do poniesienia obowiązku opłaty skarbowej, którą jest wspomniany wpis do Rejestru, to masz prawo do wysłania wniosku o interpretację.

 

Wnioski o interpretację w zakresie projektów kryptowalutowych

 

W ostatnim czasie wysłaliśmy dwa pierwsze wnioski o interpretację w sprawach tokenizacyjnych. W efekcie otrzymaliśmy tzw. milczące załatwienie sprawy. W ogólnym uproszczeniu oznacza to, że w naszej opinii Minister Finansów był tak zdumiony wystosowanym przez nas stanowiskiem, że organy nie zdążyły w ciągu ustawowych 30 dni udzielić nam stosownej odpowiedzi. W konsekwencji sprawa została pozytywnie zatwierdzona. Natomiast niedawno złożyliśmy interpretację w zakresie działalności krypto odnośnie do kantorów kryptowalutowych. Mowa tutaj m.in. o wskazaniu nam konkretnych ram, kiedy przedsiębiorca zostaje zobowiązany do dokonania wpisu do Rejestru walut wirtualnych.

 

Odpowiedź Ministra Finansów w kwestii konieczności wpisu do Rejestru walut wirtualnych

 

Tak jak się spodziewaliśmy – odmówiono nam udzielenia odpowiedzi na naszą interpretację. Minister Finansów stwierdził, że nie pytaliśmy go o opłatę skarbową, a jedynie o wykładnię przepisów AML. W gruncie rzeczy jest to prawda. Potrzebujemy tych informacji do ustalenia, kiedy przedsiębiorca zajmujący się handlem kryptowalutami, zaczyna wypełniać znamiona działalności gospodarczej. Poniżej zamieszam do wglądu moją odpowiedź na skargę w tej sprawie.

 

 

Mamy nadzieję, że w przyszłości, gdy sprawa trafi na ścieżkę sądową, to Wojewódzki Sąd Administracyjny faktycznie zachęci i zmotywuje do działania w tej kwestii Ministra Finansów, argumentując, że musi on dokonać wykładni i dokładnie wskazać, kiedy przedsiębiorca zostaje zobowiązany do uzyskania wpisu do Rejestru walut wirtualnych.

 

Zastanawiasz się, czy powinieneś dokonać wpisu do Rejestru walut wirtualnych?

 

W takim przypadku proponuję kontakt mailowy. Obecnie prowadzę regularną współpracę z krypto kantorami oraz przedsiębiorcami z sektora walut wirtualnych. Ponadto z naszej strony nadal będziemy kontynuować dialog z Ministrem Finansów w celu przyczynienia się do wypracowania bardziej precyzyjnych ram prawnych dla branży kryptowalut oraz informowania o wszelkich pojawiających się w tym zakresie aktualnościach. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek pytania – zapraszam do kontaktu.

Autor: Maciej Grzegorczyk