MiCA – doradztwo w zakresie kryptowalut

14 września 2023
/ Maciej Grzegorczyk

Doradztwo to dość popularna usługa oferowana przez specjalistów, którzy pomagają klientom w zarządzaniu m.in. ich portfelem inwestycyjnym. Nie inaczej jest też w przypadku rynku kryptowalut, gdzie w osoby te uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących zakupu walut wirtualnych. Główne cele doradztwa to optymalizacja inwestycji klienta w kontekście jego celów finansowych, tolerancji na ryzyko i okresu inwestycji. Na ten moment nie jest to dziedzina regulowana w sposób bardzo szczegółowy, jeśli chodzi o krypto. Wkrótce jednak zmieni się to wraz z Rozporządzeniem MiCA, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w połowie bieżącego roku. Co zmieni się w aspekcie doradztwa dotyczącego kryptowalut? Dowiedz się więcej na ten temat bezpośrednio z materiału szkoleniowego. Zapraszam do zapoznania się.

 

 

Doradztwo dotyczące kryptowalut teraz i w przyszłości

 

Na ten moment jest to kwestia niepodporządkowana żadnych regulacjom. Nie są konieczne uprawnienia, aby świadczyć takie usługi. Obecnie jeśli oferujesz swoim klientom porady, to nie musisz starać się o wpis do funkcjonującego w Polsce Rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych. Natomiast w przyszłości najprawdopodobniej będzie to konieczne, ponieważ rozszerzeniu ulegnie katalog zobowiązanych do tego podmiotów.

 

Co jest istotne z perspektywy prawa, jeśli chodzi o doradztwo w kwestii kryptowalut?

 

Przede wszystkim od początku musisz dobrze poprowadzić swojego docelowego klienta. Oznacza to, że nie tylko trzeba go poznać, ale również profilować kryptowaluty, które będą dla niego odpowiednie. Do tego niezbędna jest weryfikacja doświadczenia Twojego klienta, jeśli chodzi o kryptoaktywa, a także określić cele inwestycyjne. Czynnikiem równie istotnym jest także to, na ile Twój klient będzie zdolny do ponoszenia strat, które zawsze występują i zapytanie go o dopuszczalny poziom ryzyka. W ten sposób podejmiesz również decyzję, czy w ogóle nawiążesz współpracę z taką osobą.

 

Doradztwo z perspektyw Rozporządzenia MiCA

 

Usługi wchodzące w ten zakres zostały uregulowane definicyjne w art. 3 ust. 24 Rozporządzenia w sprawie rynku kryptoaktywów. Doradztwo tego typu oznacza oferowanie, udzielanie lub zgodę na udzielanie klientowi spersonalizowanych zaleceń w odniesieniu do co najmniej jednej transakcji związanej z kryptoaktywami lub korzystania z usług w zakresie kryptoaktywów. Dotyczy to czynności niezależnie czy są one na żądanie klienta, czy z własnej inicjatywy dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów świadczącego doradztwo. To jest podejście typowo prawne i wydawałoby się, że nie dotyczy np. osób umieszczających na kanale youtube treści tematycznie wchodzących w ten katalog. Przykładem może być promocja w filmie lub bardziej spersonalizowane zalecenie. Tutaj raczej kieruję się tym, że jest to publicznie dostępny materiał i nie jest to doradztwo. Podobne stanowisko przyjął również KNF, gdzie organ uznał, że publiczne filmy raczej nie są uznawane za spersonalizowane.

 

Prawna przyszłość doradztwa w zakresie kryptowalut

 

Obecnie doradztwo inwestycyjne jest zawodem regulowanym. Oznacza to, że trzeba mieć szczególne uprawnienia. Na przestrzeni najbliższego czasu pomimo, że doradztwo w zakresie kryptowalut nie jest podporządkowane podobnym przepisom to zostanie zrównane ze standardowym doradztwem inwestycyjnym. Masz pytania odnośnie do tego, jak będzie to wyglądać i jakim obowiązkom będziesz musiał się podporządkować? Jeśli tak to zapraszam Cię do kontaktu za pośrednictwem maila. Napisz do mnie wiadomość, w której opiszesz mi swoje wątpliwości. Materiał szkoleniowy powinien na nie odpowiadać, jeśli jednak potrzebujesz większych szczegółów – zapraszam Cię do kontaktu.

Autor: Maciej Grzegorczyk