Pierwsza legalna loteria krypto!

15 kwietnia 2024
/ Maciej Grzegorczyk

Projekty związane z kryptowalutami często stosują różne metody marketingowe, aby przyciągnąć do siebie możliwie liczne grono odbiorców. Wzrasta w ten sposób prawdopodobieństwo zakupu ich tokena. Popularne w tym zakresie są loterie, które skutecznie tworzą  społeczność wokół projektu. Dodatkowo czynnik losowości przy odpowiednio sformułowanych zasadach, motywuje do udziału, a tym samym nabycia kryptowalut. Trzeba jednak mieć na uwadze, że ten sam czynnik, który angażuje stanowi też pewne ryzyko z perspektywy odpowiedzialności prawnej. Nieprzewidywalność wyników, może wymagać uzyskania specjalnej zgody na organizowanie tzw. loterii promocyjnych. Zgodnie z prawem, zgoda jest potrzebna, gdy uczestnicy nabywają bilet lub inny dowód uczestnictwa, pozwalający im na bezpłatne wzięcie udziału w grze. Więcej na ten temat przeczytasz w moim poprzednim artykule. W tym materiale z kolei przedstawię Ci szczegóły dotyczące pierwszej legalnej loterii krypto.

 

 

W jaki sposób ograniczyć problem wynikający z losowości w ramach loterii?

 

Kiedy występuje element losowości, w dużym uproszczeniu zostajesz podporządkowany pod Ustawę o grach hazardowych. W tym zakresie możemy wyróżnić co najmniej kilka rodzajów loterii i bezpiecznie jest przeprowadzić tylko jeden z nich – konkurs plebiscyt. Uczestnik wedle jego założeń ma do wykonania co najmniej jedno konkretne zadanie. Wówczas zapominasz o Ustawie o grach hazardowych i nie musisz przejmować się możliwym ryzykiem wynikającym z losowości wynikającej z Twojego marketingu.

 

Dlaczego mówimy o “pierwszej, legalnej” loterii związanej z kryptowalutami?

 

Jeśli przeprowadzasz jednak określonego rodzaju losowanie, a więc decydujesz się na grę z elementem losowości – w kontekście marketingowym przeprowadzasz w większości przypadków loterię promocyjną. Możesz w ten sposób promować konkretny produkt, usługę towar czy po prostu markę. Zgodnie z artykułem 66 Ustawy o grach hazardowych wówczas musisz jednak uzyskać tzw. gwarancję bankową. Wedle założeń tego przepisu osoba bądź firma starająca się o zezwolenie na organizację loterii promocyjnej lub audiotekstowej zobligowana jest zapewnić bankową gwarancję wypłaty wygranych. Wartość tej gwarancji powinna odpowiadać całkowitej wartości nagród, jaką określa regulamin danej loterii.

 

W tej kwestii w ostatnim czasie jeden z podmiotów prowadzących działalność związaną z kryptowalutami zdecydował, że faktycznie pozyska tego typu gwarancję. Ze względu na negatywne nastawienie banków wobec walut wirtualnych, można było przyjąć, że jest to działanie skazane na porażkę. Natomiast bank, a konkretnie ING za sprawą naszych działań udzielił gwarancji, która znajduje się na poniższym dokumencie:  

Gwarancja bankowa na pierwszą loterię krypto w Polsce

 

Co do zasady bank musi dostać regulamin, który musi być napisany w określony, bezpieczny sposób. Wydawałoby się, że przy ubieganiu się o gwarancję, instytucja zada wiele pytań, które będą niezwykle skomplikowane z perspektywy odpowiedzi – procedura okazała się jednak zdecydowanie prostsza. Nie oznacza to jednak, że każdy uzyska taką gwarancję. W tym zakresie jest to dość pozytywne zjawisko, gdyż spodziewałem się trudności, a w szczególności odmowy banku. W rezultacie dostaliśmy jednak po kilku tygodniach gwarancję bankową, więc pierwsza tego typu loteria dla podmiotu kryptowalutowego zostanie przeprowadzona na rynku krajowym przez polską spółkę.

 

Zastanawiasz się nad loterią jesteś zainteresowany uzyskaniem gwarancji bankowej?

 

Proponuję w takim wypadku, aby skontaktować się ze mną mailowo. Prowadzę regularną współpracę z podmiotami działającymi w branży walut wirtualnych. Na tej podstawie mogą zasugerować Ci możliwe rozwiązania prawne opracowane na bazie doświadczeń pracy z przedsiębiorcami i klientami. Jeśli zastanawiasz się nad przeprowadzeniem loterii związanej z kryptowalutami, napisz mi w wiadomości jej założenia. Dokonamy analizy i ocenię, czy jest jest to możliwe do zrealizowania. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Maciej Grzegorczyk