UOKiK – postępowania wyjaśniające

22 kwietnia 2023
/ Maciej Grzegorczyk

Branża kryptowalut ze względu na swoją specyfikę, jak i potencjał biznesowy, stanowi obiekt zainteresowania szerokiego spektrum podmiotów. W zakres ten wchodzą również organy na poziomie krajowym i ponadnarodowym  –  świadczy o tym przegłosowane na szczeblu unijnym w ostatnim czasie Rozporządzenie MiCA, o którym więc możesz dowiedzieć się z mojego poprzedniego wpisu pod tym linkiem. Warto jednak mieć świadomość, że organy dokonujące kontroli w zakresie walut wirtualnych, to nie tylko Urząd Skarbowy, Komisja Nadzoru Finansowego, Prokuratura czy Urząd Celno-Skarbowy, ale również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który zresztą działa na tej płaszczyźnie w zasadzie najbardziej aktywnie. Na czym polega postępowanie wyjaśniające? Na co zwrócić szczególną wagę, jeśli chodzi o działalność UOKiK dotyczącą kryptowalut? Więcej na ten temat dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

 

Postępowanie wyjaśniające – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

UOKiK prowadzi w zasadzie najwięcej spraw związanych z kryptowalutami. Wynika to z m.in. wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który wystosowaliśmy w ostatnim czasie. Łącznie we wszystkich branżach w 2022 r. zostało wszczętych około 284 postępowań, ale co bardzo istotne – UOKiK wskazał, że tylko 2 dotyczą walut wirtualnych. Wedle mojego zdania jest to informacja o stosunkowo wątpliwej wiarygodności lub organ ma bardzo specyficzne kryteria dotyczące statystyki. Uważam tak, gdyż jako kancelaria w 2022 r. prowadziliśmy zdecydowanie więcej spraw, które również kwalifikowaliśmy jako kryptowalutowe. Obsługiwaliśmy szerokie spektrum influencerów, giełd, przedsiębiorców, jak i projektów tokenizacyjnych, wobec których w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzone było postępowanie. Oznacza to, że pomimo wskazania wyłącznie 2 spraw dotyczących krypto – nadal UOKiK należy uznawać za najbardziej aktywny organ z perspektywy kontroli. Poniżej znajduje się odpowiedź, którą otrzymaliśmy od UOKiK:

 

 

Jakie są cele UOKiK w zakresie postępowań wyjaśniających przy kryptowalutach?

 

UOKiK zmierza w znacznym stopniu do zabezpieczenia interesów konsumentów. Trzeba jednak wziąć uwagę o to, w zakresie odpowiedzi na pytanie, co Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) może zrobić. Na koniec postępowania organ ma prawo wymierzyć w decyzji karę nawet do 10% obrotu, czyli w rzeczywistości do 10% osiągniętego przychodu. Oznacza to, że taka sankcja może być niezwykle dotkliwa z perspektywy podmiotów, które osiągają kwoty liczone w setkach tysięcy złotych.

 

Kontrole w przypadku kryptowalut o co wzywają organy?

 

Wszystko zależy od typu organu, który zdecydował się zweryfikować Twoją działalność. Przykładowo, Urzędy Skarbowe przeprowadzają na ten moment niewiele kontroli, jednak zauważalny jest wzrost aktywności w tym zakresie. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w artykule pod tym linkiem. Natomiast samo wezwanie dotyczy niejednokrotnie konieczności przedstawienia organom dowodów kupna i sprzedaży kryptowalut. Niestety przy sprawach podatkowych to po Twojej stronie znajduje się obowiązek posiadania takich dowodów i wykazania prawidłowości. Obowiązuje to nadal nawet, jeśli giełda z której korzystałeś upadła.

 

Kryptowaluty – prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w Twojej sprawie?

 

W takim wypadku proponuję kontakt w formie mailowej. Opisz mi ze wszystkim niezbędnym szczegółami stan faktyczny, który dotyczy Ciebie i Twojej działalności. Zasugeruję możliwie najbardziej korzystne rozwiązania lub umówimy się na spotkanie, aby doprecyzować dalsze kroki w Twojej sytuacji. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Maciej Grzegorczyk