Loterie przy kryptowalutach

12 sierpnia 2022
/ Maciej Grzegorczyk

W przypadku niektórych projektów tokenizacyjnych, częstym zabiegiem marketingowym okazują się loterie. Pozwalają one zebrać społeczność wokół danego przedsięwzięcia i zachęcić do zakupu tokena. Trzeba mieć na uwadze, że loterie i związana z nią “losowość”, czyli niemożliwość przewidzenia rezultatu, może stać się powodem do konieczności uzyskania zezwolenia na przeprowadzanie tzw. loterii promocyjnych. Ustawa wskazuje, że jest ono wymagane wtedy, kiedy uczestnik nabywa dowód uczestnictwa w grze i może nieodpłatnie uczestniczyć. Tego typu sformułowanie przepisów wydaje się dość nieintuicyjne ze względu na to, że z jednej strony dochodzi do zakupu i równocześnie w ten sposób możliwe staje się nieodpłatne uczestnictwo, które okazuje się w rezultacie niezwykle istotne. Czy loterie przy kryptowalutach są legalne? Na czym polega ryzyko związane z ich przeprowadzeniem? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

 

Dlaczego nieodpłatne uczestnictwo jest kluczowe?

 

Z tego względu, że możliwe jest nabycie możliwości nieodpłatnego uczestnictwa poprzez np. pozostawienie swoich danych osobowych lub kontaktowych. W tym zakresie trzeba również wskazać, że art. 2 ust. 1 cyt. Ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych wskazuje, że grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik zależy od przypadku, a warunki zostały wskazane w regulaminie. Jeśli wygraną w Twojej grze stanowią tokeny NFT, to z pewnością nie są one wygraną pieniężną. Wątpliwość może jednak dotyczyć tego, czy nie posiadają one cech zbieżnych z wygraną rzeczową. 

 

Nie tylko rzeczy materialne spełniają definicję wygranej rzeczowej

 

W art. 45. Kodeksu cywilnego znajduje się definicja, która wskazuje, że: “rzeczami w rozumieniu kodeksu są tylko przedmioty materialne”. Odmienne stanowisko wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, który próbę zdefiniowania pojęcia wygranej rzeczowej podjął w uchwale Izby Karnej Sądu Najwyższego sygn. I KZP 39/99. Sąd Najwyższy zaznacza, że nawet możliwość kontynuowania gry bez opłaty zalicza do wygranych rzeczowych. Oznacza to, że katalog ten jest zdecydowanie bardziej rozbudowany i wykracza poza pojmowanie rzeczy w zakresie definicji ze słownika języka polskiego, jaki i z perspektywy prawa cywilnego. W uzasadnieniu zaznaczono, że przedmiotem wygranej rzeczowej może być także prawo własności rzeczy oraz jakiekolwiek inne prawo, które pozwala z rzeczy korzystać. Wygraną rzeczową w tym kontekście będą więc również prawa obligacyjne lub świadczenia wynikające z umowy gry. Ta z kolei zapewniać może np. możliwość korzystania z usług, które mają określoną wartość majątkową.

 

Czy Twoje krypto lub NFT wygrane w ramach Twojej loterii spełniają definicję rzeczy?

 

Niestety obecnie nie ma w tym zakresie żadnej jednoznacznej interpretacji lub decyzji. Oznacza to, że przeprowadzenie loterii związanych z kryptowalutami jest dość ryzykowne. Na ten moment brakuje wykształconej linii orzeczniczej i nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy w przyszłości losowania wokół projektów tokenizacyjnych będą podlegać pod Ustawę o grach hazardowych, czy też rozpatrywane będą na podstawie innych przepisów. 

 

Loteria z wykorzystaniem kryptowalut – przeprowadzić czy nie?

 

Decyzja pozostaje po Twojej stronie i to Ty ponosisz ryzyko. Dopóki nie zostanie określone wyraźne stanowisko dotyczące możliwości kwalifikacji tokenów, kryptowalut i NFT jako nagród rzeczowych – loterie nie są w 100% bezpiecznym rozwiązaniem. Nie oznacza to jednak, że nie można ich przeprowadzać. Jeśli masz pytania lub wątpliwości w tej kwestii – zapraszam do kontaktu. 

Autor: Maciej Grzegorczyk