MICA/TFR – krótko i praktycznie, co się zmienia?

22 czerwca 2023
/ Maciej Grzegorczyk

Na przestrzeni kilku kolejnych lat zaczną obowiązywać dwa unijne rozporządzenia. Oba są niezwykle istotne dla świata kryptowalut. W tym zakresie chodzi o Rozporządzenie w sprawie transferu środków pieniężnych oraz Rozporządzenie MiCA, które osadzi obecny świat aktywów cyfrowych na nieco bardziej jednoznacznych zasadach. Przykład w tym zakresie stanowi art. 4 MiCA, który wprowadza zakaz składania w Unii oferty publicznej kryptoaktywa innego niż token powiązany z aktywami lub token będący e-pieniądzem. Natomiast to wyłącznie jeden z elementów, które wejdą w życie w najbliższym czasie. Kiedy konkretnie MiCA oraz TFR zobligują podmioty na terenie UE do podporządkowania się? Na co warto zwrócić uwagę w szczególności? Dowiedz się więcej na ten temat, właśnie w tym artykule.

 

 

Kiedy wejdzie w życie TFR oraz Rozporządzenie MiCA?

 

Rozporządzenie TFR zacznie obowiązywać 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie z klauzulą, instytucje finansowe mają okres 9 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia, przed rozpoczęciem pełnego stosowania przepisów. W tym czasie muszą przygotować „plan wprowadzenia w życie regulacji”, aby stopniowo dostosować się do nowych wymogów. Natomiast  publikacja Rozporządzenia MiCA jest planowana na koniec czerwca 2023 roku. Wejście w życie przewidziane jest na lipiec 2024 roku, po 12-miesięcznym okresie. Jednak nowe regulacje będą wprowadzane stopniowo. Przepisy dotyczące stablecoinów, objęte Rozporządzeniem MiCA, będą obowiązywać dopiero od lipca 2024 roku. Natomiast przepisy dotyczące emitentów innych kryptowalut i dostawców usług kryptowalutowych wejdą w życie dopiero w styczniu 2025 roku. Więcej szczegółów na temat samego TFR znajdziesz w artykule pod tym linkiem. Został on opublikowany bezpośrednio w następstwie głosowania nad rozporządzeniami.

 

Inwestycje w złoto i nieruchomości?

 

Częstym pytaniem, które pojawia się w aspekcie MiCA, jest kwestia możliwości inwestowania w złoto lub nieruchomości. Niestety nadal lokowanie kapitału w aspekcie tokenizacji nie będzie możliwe. Ma ten moment nie przewiduje się wydawania zgód na tokenizowanie takich aktywów. Kwestia złota natomiast nie jest jeszcze w 100% transparentna, ponieważ na przykładzie Pax Gold’a – może on być potencjalnie postrzegany jako instrument finansowy. MiCA z kolei nie stosuje się do tokenów, które mają oparcie o złoto i wyczerpują znamiona wspomnianych instrumentów. Takie tokeny nie będą walutą wirtualną i nie powinny być rozliczane na zasadach związanych z zyskami kapitałowymi. Oznacza to, że prawdopodobnie część rynku po prostu nie uzyska koniecznych zezwoleń.

 

Co z tokenami utilty?

 

Tokeny użytecznościowe obecnie często wykorzystywane są po przez poszczególne firmy jako bezpieczny substytut instrumentów finansowych. Utility faktycznie zostanie uregulowany w ramach nadchodzących Rozporządzeń, ale wyłącznie w aspekcie dostępu do towaru lub usługi. Oznacza to, że tokenizacje będą mogły być realizowane w odniesieniu zarówno do aktywów, jak i kwestii typowo użytecznościowych.

 

Tokeny powiązane z aktywami – istotny element MiCA

 

Artykuł 3 ust. 1 pkt 6 wskazuje, że „token powiązany z aktywami” to kryptoaktywo, które nie jest tokenem będącym pieniądzem elektronicznym i ma utrzymywać stabilną wartość dzięki temu, że jest powiązane z inną wartością lub prawem bądź ich kombinacją. Konieczne jest wystąpienie korelacji w tym zakresie z co najmniej jedną walutą urzędową. Istotne pozostaje jeszcze wskazanie definicji w pkt 7 „tokena będącego pieniądzem elektronicznym” lub „tokena będącego e-pieniądzem”. Token e-pieniądza jest rodzajem kryptoaktywa, który ma utrzymywać stabilną wartość dzięki temu, że jest powiązany z jedną walutą urzędową. Ponadto z perspektywy częściowego opracowania ważne jest również wskazanie pkt 12 czyli „oferty publicznej” oznaczającej komunikat skierowany do odbiorców w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków, przedstawiający wystarczające informacje na temat warunków oferty i oferowanych kryptoaktywów, aby umożliwić potencjalnym posiadaczom podjęcie decyzji, czy też nabyć te kryptoaktywa.

 

Zastanawiasz się jak TFR oraz MiCA wpłyną na Twój biznes?

 

Proponuję, abyś skontaktował się ze mną. Napisz do mnie maila i wskaż w nim swoje wątpliwości. Ponadto zawsze warto skonsultować swoje koncepcje odnośnie do przyszłej działalności, aby nowe ramy prawne nie wykluczyły możliwości wprowadzenia Twojego pomysłu w życie. Dotyczy to nie tylko tokenizacji planowanych w najbliższej przyszłości, ale również tych, które startują już niebawem. Ponadto krąg podmiotów objętych MiCA jest zdecydowanie szerszy. Jeśli masz konkretne pytania – zapraszam do kontaktu.

Autor: Maciej Grzegorczyk