Ile osób rozliczyło kryptowaluty?

2 czerwca 2022
/ Maciej Grzegorczyk

Z pewnością każdy ma świadomość, że aktywa cyfrowe to branża będąca w centrum zainteresowania. Z kolei popularność tego typu kreuje pewne trendy, które wpływają na czysto spekulacyjny charakter kryptowalut. Szczególnie zachęcające z perspektywy zysku są przykładowe wzrosty Bitcoina czy Ethereum. To właśnie przez nie inwestorzy lokują swoje środki w poszczególnych tokenach czy pozycjach na giełdach krypto. Co jednak z kwestią rozliczania zobowiązań z obrotu aktywami cyfrowymi? Ile osób faktycznie rozliczyło kryptowaluty? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

 

Kryptowaluty w Polsce mogą być nieco skomplikowane z perspektywy przepisów

 

Wynika to z tego, że polskie ustawy posługują się terminem waluty wirtualnej. Oznacza to, że nie każdy token będzie spełniał wymogi art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W przypadku z kolei kiedy aktywo cyfrowe jest walutą wirtualną tzn. nie jest wymienialne na prawne środki płatnicze lub akceptowalne jako środek wymiany – będzie rozliczane w zupełnie inny sposób. Dodatkowo rozliczanie kryptowalut wymaga wzięcia pod uwagę często dużej liczby transakcji, a koszty i wydatki muszą być właściwie udokumentowane. Urząd Skarbowy oprócz tego może nałożyć podatek w wysokości 75% dochodu, gdy dochody pochodzą z nieujawnionego źródła. Dotąd jednak z mojego doświadczenia nie napotkałem przypadku zastosowania takiej kary. 

 

Ile osób rozliczyło kryptowaluty – statystyki Ministerstwa Finansów

 

Tutaj wedle danych ze strony ministerstwa w 2019 r. około 3200 osób rozliczyło kryptowaluty. W tym samym roku zapewniło to Skarbowi Państwa przychody na poziomie 16 mln zł. Z kolei w 2020 r. nawet 10 600 osób zdecydowało się na rozliczenie z przychodów z aktywów cyfrowych. Dzięki temu do Skarbu Państwa wpłynęło już 34 mln zł. Oznacza to, że przez rok liczba osób zainteresowanych inwestowaniem w kryptowaluty zwiększyła się prawie trzykrotnie, a kwoty z podatków ponad dwukrotnie.

 

Więcej informacji znajdziesz na moim kanale – Kryptoprawo (opis po kliknięciu)

 

Potencjał jest więc ogromny, a trzeba mieć na uwadze, że wymiany pomiędzy kryptowalutami są neutralne podatkowo. Tutaj z perspektywy powstania obowiązku rozliczenia istotne jest tzw. pozostawienie środków do dyspozycji. Wystarczy przykładowo, że sprzedasz kryptowaluty na walutę fiducjarną na koniec roku podatkowego czyli 31 grudnia.

 

Ile w Polsce zapłacisz za działalność w branży kryptowalut?

 

Wedle głównego założenia podatek od kryptowalut wynosi 19% podstawy. opodatkowaniu podlega dochód będący nadwyżką nad kosztami. W praktyce jeśli poniosłeś 20 tys. zł kosztu na nabycie danego krypto, a następnie sprzedałeś je za 60 tys. zł, to będziesz rozliczał się tylko z tych 40 tys. zł. Tutaj warto również mieć na uwadze, że w przypadku gdy Twój dochód przekroczy 1 mln zł, to musisz zapłacić 4% podatku w ramach daniny solidarnościowej. Dodatkowo jeśli dany token nie spełnia wspomnianej wcześniej definicji waluty wirtualnej, to podlega on pod zasady ogólne. Przykładem w tym zakresie będzie popularne w ostatnim czasie NFT.

 

Prowadzisz działalność związaną z kryptowalutami?

 

Polskie przepisy związane z branżą w pewnym stopniu mogą wydawać się mało przejrzyste. W praktyce Ustawa AML, w której znajduje się definicja kryptowalut – z mojego doświadczenia nie ogranicza możliwości prania brudnych pieniędzy czy finansowania terroryzmowi. Przeciwdziała unikaniu opodatkowania. Dlatego jeśli handlujesz p2p, prowadzisz kantor kryptowalut lub masz styczność z tokenami o różnych cechach użytkowych – skontaktuj się ze mną! Zajmę się w Twoim imieniu formalnościami i podpowiem Ci, które z Twoich przychodów należy rozliczyć na zasadach ogólnych bądź jako waluty wirtualne. Zapraszam do kontaktu!

Autor: Maciej Grzegorczyk