Jakie PKD dla kantoru kryptowalut?

28 kwietnia 2022
/ Maciej Grzegorczyk

Wzrost zainteresowania walutami wirtualnymi sprawia, że coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się na świadczenie usług w tej branży. Wielu klientów, którzy trafiają do mnie często zadaje mi więc pytanie – jakie PKD dla kantoru kryptowalut? Wymiana waluty tradycyjnej na kryptowalutę lub odwrotnie to kluczowa kwestia, jeśli chodzi o m.in. handel na poszczególnych giełdach. Jaki kod PKD wybrać dla kantoru kryptowalut i dlaczego? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

 

Czym jest PKD?

 

W praktyce jest skrót od Polskiej Klasyfikacji Działalności wprowadzonej na podstawie rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów w art. 40 ust. 2 ustawy o statystyce publicznej. W praktyce stanowi ona wykaz kodów, które oznaczają umownie przyjętą klasyfikację rodzajów działalności gospodarczej. Po rozpoczęciu działalności gospodarczej zmiana lub dodanie PKD jest możliwe. W tej kwestii wystarczy we wniosku CEIDG zmienić bądź dodać numery.

 

W wyjątkowych kwestiach zmiany są niedozwolone. W taki zakres wchodzi np. firma, która otrzymała dotację na ściśle określony rodzaj działalności, jeśli wskazano takie zapisy. Przy CEIDG spółka cywilna bądź jednoosobowa działalność mogą dokonać modyfikacji bezpłatnie. Natomiast przy firmach zarejestrowanych w KRS każda zmiana wiąże się z opłatą. Trzeba mieć jednak na uwadze, że PKD nie ma znaczenia decydującego.

 

PKD kantor kryptowalut

 

Prawidłowym PKD w tym wypadku jest 66.12.Z odpowiadający działalności maklerskiej. Wynika to z objaśnień do tego PKD, gdyż wskazane jest, że muszą je stosować kantory wymiany walut. Natomiast wymiana walut wirtualnych stanowi tego typu działalność kantorową. Jeśli chcesz to zweryfikować – wystarczy sprawdzić pod tym kątem dowolny kantor kryptowalut. Nie ma obecnie bardziej zbliżonego PKD pod kątem specyfiki działalności niż 66.12.Z. 

 

Kantor kryptowalut pod innym PKD?

 

W ostatnim czasie można było znaleźć informację, że kantory kryptowalut powinny rejestrować się jako “Pozostałe pośrednictwo pieniężne”. Nie jest to poprawny wybór. Tutaj należy zaznaczyć, że to PKD było szczególnie weryfikowane przez banki pod kątem funkcjonowania jako mała instytucja płatnicza. Głównie dlatego, że jest to działalność regulowana.

 

 

Warto wspomnieć, że biznesy związane z walutami wirtualnymi wymagają najczęściej wpisu do Rejestru działalności w zakresie kryptowalut. W przypadku działalności regulowanej mogą wystąpić komplikacje w kwestii m.in. otwarcia rachunku bankowego. Przy wpisanym PKD działalności maklerskiej lub pozostałego pośrednictwa pieniężnego z pewnością zostanie Ci zadane kilka dodatkowych pytań w tej sprawie.

 

Korzystnym rozwiązaniem może być szersze zakresowo PKD 

 

Z doświadczenia obsługiwani przeze mnie klienci nie wpisują tych PKD. Tutaj stosują oni najczęściej numeru odpowiadające za działalność portali internetowych i inne, takie jak “Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych”, “Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania”, “Działalność związana z oprogramowaniem” i inne, które możesz zobaczyć wyświetlone na materiale wideo lub na liście poniżej:

 

 

Kantor kryptowalut – jakie PKD i konsekwencje

 

W takim wypadku decyzja należy do Ciebie. Pamiętaj jednak, aby nie ujawniać tego numeru 66.12.Z w KRS, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby wskazać go w umowie spółki. Karą przewidzianą za niewypełnienie obowiązku statystycznego z art. 57 ustawy, do którego należy wskazanie PKD w rejestrze jest kara grzywny. Przepisy aktu prawnego nie wskazują tutaj konkretnych kwot, więc zastosowanie znajdują zasady ogólne z kodeksu wykroczeń. W tym zakresie mogą to być grzywny od 20 do 5000 zł. W praktyce jednak nigdy nie spotkałem się z sankcją nałożoną na któregokolwiek z moich klientów. Ważna jest rzeczywista działalność gospodarcza, jaką prowadzisz.

 

Nie wiesz jakie PKD wybrać lub masz wątpliwości?

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania pod kątem swojej działalności lub prawa związanego z prowadzeniem kantoru kryptowalut – skontaktuj się ze mną. Postaram się pomóc Ci w wyborze odpowiedniego PKD, a także zajmę się kwestiami formalnymi. Zapraszam do kontaktu!

Autor: Maciej Grzegorczyk