Upoważnienie dla pracownika w działalności krypto

27 maja 2023
/ Maciej Grzegorczyk

Branża walut wirtualnych z każdym rokiem objęta jest coraz szerszym spektrum formalności. Wynika to nie tylko z samej jej specyfiki, ale również dynamicznego w ostatnim czasie, rozwoju obecnie obowiązujących przepisów. Upoważnienie dla pracownika w przypadku działalności związanej z kryptowalutami stanowi przejaw właśnie takiego zjawiska. Dokument przydaje się w szczególności transakcji wykonywanych przez instytucję obowiązaną. Co powinno zawierać upoważnienie dla pracownika? Na co zwrócić szczególną uwagę i czy samo upoważnienie jest wystarczające? Więcej informacji na ten temat, a także draft tego dokumentu znajdziesz właśnie w tym artykule.

 

 

Do czego służy upoważnienie przy działalności krypto?

 

Upoważnienie dla pracownika pozwala na weryfikację czy osoba, z którą wykonujesz transakcję faktycznie należy do struktur organizacyjnych podmiotu, do którego deklaruje przynależność. Możliwe jest więc sprawdzenie w ten sposób, kto faktycznie jest Twoim kontrahentem. Niejednokrotnie takich upoważnień wymagają m.in. giełdy kryptowalut bądź nawet Ty sam możesz egzekwować, aby Twój klient przedstawił Ci upoważnienie do wykonania konkretnej transakcji. Konieczność sprawdzenia pracownika, który zleca dokonanie zakupu lub sprzedaży jest istotne szczególnie, że nie jest to np. osoba będąca członkiem zarządu czy Prezesem danego podmiotu. W takiej sytuacji określenie przynależności byłoby oczywiste. Natomiast upoważnienie uprawnia daną osobę do wykonania takiej czynności, którą zresztą instytucja obowiązana jest zobligowana zweryfikować z perspektywy środków bezpieczeństwa finansowego. Co powinno zawierać takie upoważnienie? Konieczne elementy znajdują się na poniższej grafice:

 

 

Za pośrednictwem poniższego linku z kolei możesz pobrać draft takiego dokumentu:

Pobierz upoważnienie dla pracownika w działalności krypto

 

Na co zwrócić uwagę przy upoważnieniu w działalności krypto?

 

Upoważnienie powinno zawierać wskazanie podmiotu, a także osoby upoważniającej danego pracownika. Ponadto istotne jest również uwzględnienie danych osoby upoważnionej wraz z numerem PESEL i serią dowodu osobistego lub paszportu. Natomiast instytucja obowiązana odbierająca takie upoważnienie, zobligowana jest do zebrania również co najmniej skanu dowodu tożsamości w celu weryfikacji osoby dysponującej upoważnieniem.

 

Środki bezpieczeństwa finansowego z perspektywy polskich przepisów

 

Działalność w branży kryptowalut obliguje do przestrzegania przepisów obejmujących instytucje obowiązane. Przykładowo jeśli prowadzisz kantor kryptowalut i przychodzi do Ciebie klient, konieczne jest zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w trzech przypadkach:

  • transakcja przekracza 1000 EUR,
  • relacja z klientem ma charakter tzw. “stałego stosunku gospodarczego”,
  • występują uzasadnione podejrzenia odnośnie konkretnego klienta.

 

Kiedy powyższe przesłanki spełniają wskazane kryteria – niezbędne jest wykorzystanie wszystkich środków bezpieczeństwa finansowego w ramach procedury AML. W znacznym uproszczeniu jest to równoznaczne z m.in.: KYC czyli weryfikacją Twojego kontrahenta, wypełnieniem karty oceny klienta, dokonaniem sprawdzenia na listach sankcyjnych czy też przeprowadzeniem badania źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta wedle art. 34 ust. 1 pkt 4 lit. b Ustawy AML.

 

Masz wątpliwości odnośnie prowadzenia działalności jako kantor kryptowalut?

 

Proponuję więc abyś skontaktował się ze mną za pośrednictwem maila. Dodatkowo odsyłam Cię do mojego poprzedniego artykułu pod tym linkiem. Zawiera on istotne informacje na temat wymogów kapitałowych, które będą obowiązywać dostawców usług w zakresie kryptoaktywów. Jeśli masz pytania odnośnie do własnej działalności – napisz do mnie. Postaram się wskazać możliwie najbardziej korzystne rozwiązanie w Twojej sytuacji. Dodatkowo zapewnię Ci kompleksową obsługę prawną. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Maciej Grzegorczyk