Renta socjalna a zyski z kryptowalut

2 sierpnia 2022
/ Maciej Grzegorczyk

Wielu moich klientów zastanawia się nad tym czy przychody osiągane z kryptowalut wpływają na świadczenia wynikające m.in. z całkowitej niezdolności do wykonywania pracy. W tym zakresie szczególna obawa związana jest z ewentualnym zmniejszeniem bądź zawieszeniem renty socjalnej. Czy zyski z walut wirtualnych podlegają składkom na ubezpieczenie społeczne? Co jeśli posiadasz inne zyski? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

 

Czym jest renta socjalna?

 

Renta jest świadczeniem przyznawanym na stałe lub na czas określony, wypłacanym osobom pełnoletnim ze względu na stwierdzoną niezdolność do pracy. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest zaświadczenie o stanie zdrowia lub inna dokumentacja medyczna wydane przez: odpowiedniego lekarz orzecznik ZUS bądź uprawnioną komisję lekarską. Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia 2022 r. prawo do tej renty podlega zawieszeniu lub zmniejszeniu na podstawie art. 10 Ustawy o rencie socjalnej, jeśli masz prawo do renty socjalnej i otrzymujesz przychód z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.

 

Czy zyski osiągane z kryptowalut wpływają na rentę socjalną?

 

Wszystko więc sprowadza się do tego, czy Twoje przychody z walut wirtualnych podlegają składkom na ubezpieczenie społeczne. Odpowiedź na to pytanie z pewnością okaże się dla Ciebie korzystna, gdyż zyski z kryptowalut nie są związane z tymi składkami. Twoja renta nie zostanie więc zmniejszona bądź zawieszona. Waluty wirtualne nie mają wpływu na Twoją rentę niezależnie od tego, czy Twoje transakcje dotyczą zwykłego handlu czy też kwalifikują się jako zyski kapitałowe. Tutaj należy jednak zastanowić się nad kapitałem, który jest pozyskiwany z innych źródeł. 

 

Zyski podlegające składkom na ubezpieczenia społeczne

 

W tej kwestii istotny czynniki stanowi przeciętne wynagrodzenie brutto. Zgodnie z wyliczeniami dotyczącymi pierwszego kwartału w 2022 r., jego kwota była równa 6338,46 zł. To właśnie ta suma jest punktem odniesienia, który będzie decydował o tym czy Twoje przychody ze źródeł podlegających składkom, zostaną zawieszone lub zmniejszone. Jeśli osiągasz zyski do 70% kwoty 6338,46 zł  – nie będą miały większego wpływu na rentę socjalną. Przychody od 70% do 130% przeciętnego wynagrodzenia, będą podstawą do proporcjonalnego zmniejszenia wysokości Twojego świadczenia. Z kolei zyski przekraczające 130% przeciętnego wynagrodzenia spowodują, że Twoje prawo do renty zostanie zawieszone.

 

Masz wątpliwości co do rozliczeń związanych z kryptowalutami?

 

Z pewnością wiesz już na co zwrócić uwagę z perspektywy renty socjalnej. Kryptowaluty nie wpływają na jej ograniczenie lub zawieszenie. Przepisy dotyczące aktywów cyfrowych w Polsce mogą wydawać się nieco skomplikowane przez definicję walut wirtualnych z art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o AML. Jeśli więc masz pytania w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Postaram się doradzić Ci w Twojej sprawie, a także wytłumaczyć niejasności wynikające z podejścia polskiego ustawodawcy do materii kryptowalut. Zapraszam do kontaktu!

 

Autor: Maciej Grzegorczyk