CBDC – aktualne informacje

5 października 2023
/ Maciej Grzegorczyk

CBDC to skrót od „Central Bank Digital Currency”. Skrót w języku polskim oznacza: Cyfrową Walutę Banku Centralnego. Temat ten był przez kilka ostatnich lat niezwykle popularny ze względu na dynamiczny rozwój branży walut wirtualnych. CBDC to forma cyfrowej waluty, która docelowo byłaby emitowana i zarządzana przez bank centralny dla danego kraju lub regionu. Jest to forma cyfrowego odpowiednika tradycyjnej waluty narodowej, takiej jak dolar, euro czy jen. W praktyce waluta banku centralnego miałaby stanowić przeciwwagę dla zdecentralizowanych w głównej mierze kryptowalut. Czy CBDC ma sens z perspektywy praktyki? Jakie jest moje zdanie o Cyfrowej Walucie Banku Centralnego? Dowiedz się więcej na ten temat właśnie w tym artykule.

 

 

Czego oczekuje się od CBDC w przyszłości?

 

Warto wspomnieć, że Cyfrowa Waluta Banku Centralnego jest specyficznego typu kryptowalutą. Często unika się tego stwierdzenia i przyrównania do klasycznych krypto ze względu na to, że pochodzi ona od jednostki scentralizowanej posiadającej możliwość wglądu w transakcje. Istnieje pewna obawa przed utratą anonimowości oraz opcją odcięcia użytkowników od systemu finansowego, gdyby w przyszłości dochodziło do oceny (negatywnej) określonych form aktywności. Obecnie prowadzone są już programy pilotażowe dla CBDC. Oficjalne plany w przypadku Unii Europejskiej dotyczą lat 2026-2027, jeśli chodzi o pierwsze testy praktyczne. 

 

Natomiast podejrzewam, że program pilotażowy dla naszej i zbliżonych jurysdykcji w praktyce zacznie obowiązywać nieco później. W maju 2021 r. w Polsce Narodowy Bank Polski opublikował raport “Pieniądz cyfrowy banku centralnego”, w którym nie wykazano jednak szczególnych korzyści wynikających z wprowadzenia CBDC. Dokument zawiera nawet krytyczne wnioski wobec takiego rozwiązania.

 

Czym charakteryzuje się Cyfrowa Waluta Banku Centralnego?

 

CBDC jest w pełni cyfrową formą pieniądza. Istnieje tylko w postaci elektronicznej i nie ma fizycznej reprezentacji, takiej jak banknoty i monety. Emitowana jest przez bank centralny, a przez to w odróżnieniu od krypto pozostaje pod kontrolą wyznaczonej do tego instytucji danego kraju lub regionu. Oznacza to, że CBDC ma status oficjalnej waluty państwowej. Co do zasady rozwiązanie ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa i nadzoru nad płatnościami oraz ograniczenie problemów związanych z fałszerstwami i oszustwami. Z drugiej strony oznacza śledzenie transakcji w czasie rzeczywistym. Może to pomóc w zwalczaniu nielegalnych działań, takich jak pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu. W praktyce natomiast doskonale wiadomo, w jaki sposób wykorzystywane jest m.in. polskie prawo związane z AML. CBDC może być używane do dokonywania płatności w podobny sposób jak tradycyjna waluta, na przykład za produkty i usługi.

 

Które państwa prowadzą obecnie testy i badania nad zastosowaniem CBDC w praktyce?

 

Na początku z pewnością należy wymienić Chiny i Japonię. Oba te państwa zadeklarowały oficjalnie, że rozważają wprowadzenie cyfrowej waluty banku centralnego. Chiny pracują nad tym zagadnieniem już od 2019 r. Rok później testowano już w praktyce pierwsze wersje CBDC, a na ten moment portfele cyfrowe przetestowało kilka instytucji finansowych, takich jak Bank of China, Bank of Communications czy Agricultural Bank of China. Łącznie transakcje wykonane przy użyciu chińskiego CBDC osiągnęły wartość 9,7 mld dolarów. Japonia z kolei wskazała, że rozważy wprowadzenie narodowej waluty cyfrowej i docelowo regulacjami zająć ma się komisja ds. CBDC. Równocześnie podobne prace trwają również pod jurysdykcją Unii Europejskiej, Szwecji, Ukrainy i Rosji. Pierwsze programy pilotażowe funkcjonują już obecnie na terenie wspomnianych Japonii i Chin, ale na tym samym etapie są również m.in. Stany Zjednoczone.

 

W jaki sposób Twój biznes krypto będzie funkcjonował za kilka lat?

 

Odpowiedź na to pytanie mogłaby stanowić przedmiot licznych rozważań. Wynika to m.in. ze stopniowego wprowadzania założeń Rozporządzenia MiCA czy przyszłej implementacji rozwiązań wynikających z TFR. Jeśli masz pytania związane indywidualnie z Twoją działalnością w branży kryptowalut – napisz do mnie maila. Postaram się odpowiedzieć na pytania i dopasować rozwiązania do Twoich potrzeb. Zapraszam do kontaktu.

 

Autor: Maciej Grzegorczyk