Rejestr działalności kryptowalut (walut wirtualnych)

13 stycznia 2021

Rynek kryptowalut coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, a więc Państwa wprowadzają coraz to nowe regulacje. Nie inaczej jest w przypadku Polski. W najbliższym czasie (jest projekt), najprawdopodobniej wejdzie w życie nowelizacja ustawy AMLowskiej, która wprowadzi Rozdział 11a dotyczący Działalności w zakresie walut wirtualnych.

 

Ustawodawca planuje, że działalność gospodarcza dotycząca świadczenia usług będzie działalnością regulowaną i wymagającą OSOBNEGO wpisu do rejestru. Innymi słowy powstanie rejestr firm świadczących usługi kryptowalutowe takie jak kantory kryptowalut czy giełdy kryptowalut, ale nie tylko. Jeśli przedsiębiorstwo będzie zajmowało się wymianą walut Krypto-Fiat, albo Krypto-Krypto, albo pośrednictwa w takiej wymianie lub prowadzenia rachunków jako zbiorze danych identyfikacyjnych zapewniające osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, to właśnie ta działalność będzie wymagała wpisu do rejestru. W projekcie ustawy nie ma natomiast zapisów wedle których osoby zajmujące się kryptowalutami pod względem tradowania na własny rachunek, czy też hodlowania środków, musiałyby dokonywać jakiegokolwiek wpisu. Co ciekawe, w ramach wydawania opinii przez różne organy krajowe, Komisja Nadzoru Finansowego zaproponowała aby również emisja walut wirtualnych (czyli wykorzystywana przy tokenizacji) wymagała uzyskania wpisu do rejestru. Uwaga ta zostanie najprawdopodobniej uzgodniona, wedle udzielonej odpowiedzi przez Ministra Finansów.

 

Działalność będzie mogła być wykonywana zarówno przesz osoby fizyczne jak i prawne. Wymagać się będzie braku karalności za przestępstwa m.in. przeciwko mieniu. To klasyczne rozwiązanie, analogiczne do tego jak jest przy standardowej działalności kantorowej. Co ciekawe jednak, osoby fizyczne obowiązane będą posiadać wiedzę lub doświadczenie związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych. Warunek ten będzie uznawać się za spełniony w przypadku ukończenia szkolenia lub kursu obejmujący prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych lub wykonywania przez okres co najmniej roku czynności związanych z kryptowalutami. Ma być to potwierdzone odpowiednimi dokumentami, jednak na tę chwilę nie ma planu dotyczącego uszczegółowienia tych wymogów. Kto będzie mógł robić takie szkolenia? Jakie dokładnie to mają być czynności? Tego nie wiadomo, zapewne przepisy pozostaną w tym względzie nieostre.

 

Na pewno jednak za niespełnienie naruszenie powyższych wymogów będą mogły być nakładane kary pieniężne w wysokości do 100 000,00 zł. Przyznam szczerze, że patrząc na obecną praktykę ustawodawcy i zakres kar w podobnie konstruowanych przepisach spodziewałem się więcej. Nie zdziwię się jeśli w ostatecznym kształcie ustawy będzie to 1 000 000,00 zł.

 

Ustawodawca planuje ustanowić 6 miesięczny okres w którym ci przedsiębiorcy, którzy PRZED dniem wejścia w życia wykonują działalność w zakresie walut wirtualnych, mają się dostosować do nowych wymogów. Wszyscy ci nowi natomiast, którzy planują rozpoczęcie prowadzenia przedsiębiorstwa kryptowalutowego będą musieli od dnia wejścia w życie ustawy uzyskać odpowiedni wpis.

 

Kiedy wejdzie w życie ta ustawa wprowadzająca rejestr działalności kryptowalutowych? Nie wiadomo. Projekt jest aktualnie kontynuowany pod nowym numerem wykazu (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342251). Wcześniejsze dane dostępne są tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12330901/katalog/12666737. Osobiście spodziewam się, że może to nastąpić dość szybko, zwłaszcza patrząc na niedawne praktyki legislacyjne.

 

Autor: Maciej Grzegorczyk