Minimalne wymogi kapitałowe dla firm kryptowalutowych

26 maja 2023
/ Maciej Grzegorczyk

Europejska branża kryptowalut na przestrzeni kilku następnych lat ulegnie znacznym zmianom. Wynika to z m.in. z Rozporządzenia MiCA przyjętego w kwietniu bieżącego roku oraz pakietu regulacji dotyczących aktywów cyfrowych. W artykule pod tym linkiem znajdziesz wpis odnośnie głosowania i podstawowej materii regulowanej przez MiCA. Natomiast przedmiotem tego materiału są istotne z perspektywy firm kryptowalutowych, wymogi kapitałowe dla dostawców usług w zakresie kryptoaktywów. Z jakiego względu są one kluczowe w aspekcie prowadzenia działalności w zakresie kryptowalut? Na co zwrócić szczególną uwagę? Więcej na ten temat dowiesz się właśnie tutaj.

 

 

Wymogi kapitałowe z perspektywy firm kryptowalutowych

 

Od 2025 r. firmy kryptowalutowe świadczące usługi na rzecz klientów – wedle MiCA kwalifikowane będą jako tzw. dostawcy usług z z zakresu kryptoaktywów. Oznacza to, że podmioty posiadające zbliżony charakter działalności wedle przepisów regulacji, zostaną zobligowane do spełnienia wymogów określonych na szczeblu ponadnarodowym. W tym aspekcie minimalne wymogi kapitałowe zaliczają się do tzw. wymogów ostrożnościowych. Art. 67 Rozporządzenia MiCA odsyła w tej kwestii do załącznika, w którym wyszczególnione zostały 3 klasy firm kryptowalutowych. Jego zawartość znajduje się na poniższej grafice:

 

 

Dostawcy usług kryptowalutowych – wymogi kapitałowe na podstawie 3 klas z załącznika

 

W ramach każdej z klas wymienionych w treści załącznika, wyznaczony jest minimalny poziom kapitałowy, który firma musi posiadać. Odpowiednio jest to: 50 tys. EUR dla I klasy, 125 tys. EUR dla II klasy i 150 tys. EUR dla III klasy. Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów przyporządkowywani są do każdej z kategorii na podstawie rodzaju świadczonych usług. Każda kolejna klasa obejmuje również usługi z klasy poprzedniej tj. klasa II dotyczy również dostawców, którzy wpisują się w klasę I, a klasa III obejmuje zarówno klasę I, jak i klasę II. Załącznik przewiduje w tym zakresie określony katalog dla każdej z klas. W przypadku I klasy będą to dostawcy, którzy: 

  • wykonują zlecenia w imieniu klientów,
  • zajmują się plasowaniem kryptoaktywów,
  • świadczą usługi transferu krypto w imieniu klientów,
  • przyjmują i przekazują zlecenia odnośnie do kryptoaktywów klientów,
  • doradzają zakresie kryptoaktywów lub zarządzają portfelami.

 

Natomiast II klasa dostawców powiązana jest dodatkowo z zakresem usług obejmującym m.in. zapewnienie przechowywania kryptoaktywów oraz administrowanie aktywami bądź wymianą kryptoaktywów na środki pieniężne lub na inne kryptoaktywa. Klasa III z kolei to katalog związany prowadzeniem platformy obrotu kryptowalutami.

 

Jakie jest podstawowe zadanie wymogów kapitałowych dla dostawców usług związanych z kryptoaktywami?

 

Kantory kryptowalutowe wpisują się w II klasę i zobowiązane są do spełnienia wymogów ostrożnościowych w równowartości 125 tys. EUR. Rozporządzenie MiCA przewiduje, że zabezpieczenie tego typu może być polisą w równowartości tej kwoty. Na ten moment jednak najprawdopodobniej żaden ubezpieczyciel nie zapewni oferty zapewniającej taką opcję. Według mnie należy więc interpretować ten przepis przede wszystkim jako konieczność posiadania 125 tys. EUR na rachunku bankowym. Przepisy MiCA przewidują także tzw. gwarancję, która ma być równoważna polisie. Możliwe, że pojawią się firmy kryptowalutowe na przestrzeni kilku następnych lat, które będą dawały takową gwarancję. Na ten moment jednak nie da się określić bliższych szczegółów takiego rozwiązania, a także na jakich warunkach oraz zasadach gwarancja miałoby się opierać.

 

Minimalne progi kapitałowe z perspektywy kantorów kryptowalutowych w Polsce

 

Na ten moment pojawia się wiele możliwości odnośnie do wymogów ostrożnościowych MiCA. Obserwując wprowadzenie podobnych rozwiązań na rynku niemieckim, można domniemać, że na rynku pozostaną jedynie liderzy, którzy będą w stanie spełnić nowe obowiązki wynikające z treści Rozporządzenia MiCA. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące zmian, które wejdą w życie w najbliższym czasie – zapraszam do kontaktu. Umówimy się na spotkanie lub doprecyzujemy wszelkie niezbędne szczegóły za pośrednictwem korespondencji mailowej.

 

Autor: Maciej Grzegorczyk