NFT zwolnione z podatku dochodowego do 6000 zł

3 listopada 2022
/ Maciej Grzegorczyk

W moim poprzednim materiale, który znajdziesz pod tym linkiem – omówiłem interpretację podatkową potwierdzającą konieczność uiszczenia 1% PCC od transakcji NFT. Stanowisko Krajowej Izby Skarbowej w tym zakresie jest jednoznaczne. Otrzymałem jednak również odpowiedź, która jest niezwykle pozytywna z perspektywy podatnika, a mianowicie do 6 tys. zł nie występuje podatek dochodowy. W tym zakresie nadal podatek od czynności cywilnoprawnych obowiązuje, jednak nie jest konieczne uiszczanie wspomnianego opodatkowania podatkiem dochodowym. Z czego to wynika? Co jeśli Twoje transakcje przekroczą 6 tys. zł? Dowiedz się więcej, właśnie w tym materiale.

 

 

NFT zwolnione z podatku dochodowego?

 

Zwolnienie wynika z dość specyficznej konstrukcji prawnej, która od ponad roku była przedmiotem mojego zainteresowania. Wolne od podatku dochodowego są przychody z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 6 000 zł. Przedmiotowe zwolnienie z kolei ma zastosowanie do transakcji „zamiany rzeczy lub praw”. Oznacza to, że gdy w ramach transakcji zamiany waluty wirtualnej na token NFT i odwrotnie dochodzi do wypełnienia warunków definicji z art. 603 Kodeksu cywilnego, to taką transakcję uznaje się za spełniającą wymogi umowy zamiany. Co to oznacza? Wedle przywołanego przepisu, każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy. Następuje to w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

 

Konstrukcja zamiany praw przy NFT zwalnia z podatku dochodowego?

 

W znacznym uproszczeniu – tak. W przepisach podatkowych występuje w tym wypadku zwolnienie, które można zastosować przy określonej konstrukcji prawnej. W zasadzie jest ona dość prosta i w efekcie do 6 tys. nie występuje podatek dochodowy. Powyżej tej kwoty konieczne jest rozliczenie standardowo jako przychód z praw majątkowych, jak i przychód z walut wirtualnych w zależności od charakterystyki danej transakcji.

 

Na czym polega więc zwolnienie z podatku dochodowego przy NFT?

 

Waluty wirtualne są w pewnym rozumieniu zbywalnymi prawami majątkowymi. Oznacza to, że przychód z zamiany takiego prawa na inne prawo majątkowe, czyli tutaj w tym rozumieniu NFT spowoduje, że będzie on wolny od podatku dochodowego. Tutaj jednak konieczne jest, aby z tytułu jednej umowy przychód ten nie był wyższy niż 6 000 zł. Warto jednak dodać, że jeśli dany indywidualny i unikalny token NFT ma wiele par transakcyjnych i w ciągu jednego miesiąca zostanie zamieniony na walutę wirtualną, to taka transakcja jest jako jedna umowa. Ponadto jeśli w tym samym miesiącu dojdzie do kolejnej wymiany waluty wirtualnej otrzymanej za ten sam token NFT i znowu zostanie ona zamieniona na tego tokena, to stanowić będzie to kolejną, nową umowę.

 

Czyli jak skorzystać ze zwolnienia w przypadku tokenów NFT?

 

W tym zakresie proponuję kontakt mailowy. Jeśli dokonujesz transakcji związanych z zamianą walut wirtualnych na tokeny NFT – skontaktuj się ze mną. Przedstawię Ci w jaki sposób działa wspomniana przeze mnie konstrukcja prawna, a także sprawdzę czy znajduje ona zastosowanie w Twoim przypadku. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Maciej Grzegorczyk