NFT – interpretacja w sprawie PCC

30 października 2022
/ Maciej Grzegorczyk

W jednym z moich nieco starszych materiałów wskazywałem, że transakcje dotyczące walut wirtualnych nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC). Niestety obecnie na podstawie interpretacji podatkowej, którą otrzymałem – uważam, że konieczne może być opłacenie 1% PCC od transakcji z NFT. Z czego to wynika? Na jakich zasadach działa w takim wypadku podatek od czynności cywilnoprawnych przy NFT? Dowiedz się więcej, właśnie w tym artykule.

 

 

Transakcje NFT podlegają pod podatek od czynności cywilnoprawnych

 

Oznacza to, że niezbędne jest uiszczenie należności tak jak w przypadku m.in. kupna samochodu. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyraziła stanowisko, że przy handlu walutami wirtualnymi z NFT – występuje podatek od czynności cywilnoprawnych. Jeśli jesteś osobą fizyczną i przeprowadzasz transakcje związane z tokenami NFT, wykonując wielokrotne zamiany z wykorzystaniem walut wirtualnych, to zapłacisz od nich 1% PCC. Z perspektywy możliwej kontroli nawet, jeśli rozliczasz się w sposób prawidłowy zarówno na zyskach kapitałowych, jak i zasadach ogólnych to brak wywiązania się z PCC może okazać się bardzo dużym problemem. 

 

Oprócz tego, jeśli jako firma sprzedajesz NFT to podlegają one pod VAT i wtedy nie występuje podatek od czynności cywilnoprawnych. PCC obowiązuje więc w szczególności osoby fizyczne, które handlują tokenami NFT np. na OpenSea. Takie wnioskowanie z kolei wynika z interpretacji, którą otrzymałem i wspominałem o niej powyżej.

 

Dlaczego 1% PCC przy transakcjach związanych z NFT?

 

Krajowa Informacja Skarbowa wskazała w wyżej wymienionej interpretacji, że transakcja zamiany tokenów NFT na walutę wirtualną i odwrotnie, będzie podlegała  opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1  lit. a) Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ponadto w treści znajduje się również informacja, że w celu ustalenia podstawy  opodatkowania przy umowie zamiany tokenów NFT na walutę wirtualną, zastosowanie znajduje art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) tej Ustawy. Oznacza to, że podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa  majątkowego, od którego przypada podatek wyższy. Czyli podsumowując, stawka podatku PCC zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. b) wynosi 1%.

 

Z jakiego względu handel NFT podlega pod podatek od czynności cywilnoprawnych?

 

Wedle bieżących przepisów i interpretacji wydanej przez KIS tokeny NFT, nie stanowią waluty wirtualnej w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ze względu na to, że m.in. nie są wymienialne na prawne środki płatnicze. Oznacza to, że przy wymianach na waluty wirtualne, nie będzie możliwe skorzystanie ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 1a Ustawy o PCC. Warunkiem koniecznym do skorzystania jest zamiana waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną. Z kolei tokeny NFT nie stanowią waluty wirtualnej w rozumieniu przepisów wymienionej Ustawy.

 

Masz wątpliwości co do PCC w związku z interpretacją KIS?

 

W takim wypadku proponuję kontakt mailowy. Interpretacja podatkowa w sprawie NFT, którą otrzymałem istotnie może wpływać na zobowiązania wobec państwa z perspektywy osób fizycznych. Jeśli zajmujesz się handlem na OpenSea czy wymianą NFT i masz w związku z tym pytania – skontaktuj się ze mną. Doradzę Ci w oparciu o Twoje indywidualne preferencje i potrzeby scharakteryzowane w wiadomości wysłanej na maila. Możemy również umówić się na spotkanie i doprecyzować szczegóły – w zależności od okoliczności Twojej sprawy. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Maciej Grzegorczyk